Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PREDAVANJA | 03.11.2020.

Predavanje polaznicima 35. temeljnog tečaja za pravosudnu policiju

Slika s edukacijske radionice polaznicima 35. temeljnog tečaja za pravosudnu policiju u RemetincuSlijedom dosadašnje uspješne, kontinuirane i višegodišnje suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s Centrom za izobrazbu Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju, u sklopu zatvorskog kompleksa u Remetincu, održano je drugo ovogodišnje predavanje polaznicima 35. temeljnog tečaja za pravosudnu policiju o ovlastima, nadležnostima i praksi Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Kroz dinamično i interaktivno predavanje, pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović upoznao je polaznike tečaja s nadležnostima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pojmovima i definicijama ravnopravnosti spolova i diskriminacije, institucionalnim mehanizmima i zakonodavnim okvirom za zaštitu od spolne diskriminacije, prvenstveno sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, ali i sa svim ostalim diskriminacijskim osnovama, problematikom spolnog uznemiravanja na radnom mjestu te s primjerima slučajeva iz prakse Pravobraniteljice, a s naglaskom na iskustva vezana uz pravobraniteljičine posjete kaznionicama i zatvorima.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.