Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 29.10.2020.

Sastanak s veleposlanikom Izraela

Logo Veleposlanstva Države Izrael u HrvatskojVeleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj NJ.E. Ilan Mor i zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević održali su online sastanak na temu međusobne suradnje na području ravnopravnosti spolova. Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević upoznao je veleposlanika Mora s nadležnostima i aktivnostima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, s posebnim osvrtom na postignuća ostvarena u EU projektu „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ te osnivanje i ulogu Femicide Watch-a, Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje osnovanog 2017. godine.

Također su ukratko predstavljene i dosadašnje aktivnosti u projektu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova „Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine“.

Veleposlanik Mor je ukazao na porast nasilja u obitelji i femicida u Izraelu uslijed epidemije bolesti COVID-19 te se posebno interesirao za način osiguranja smještaja žrtava obiteljskog nasilja u sigurne kuće te postoje li potrebe za adaptacijom prostora. Zamjenik pravobraniteljice je ukazao na problem općenitog nedostatka sigurnih kuća u pojedinim županijama te okolnost da je epidemija bolesti COVID-19 pred sigurne kuće postavila nove izazove u vidu nedostatnih sredstava i radnih kapaciteta te mogućnosti osiguranja odgovarajućeg smještaja uz ispunjenje epidemioloških pretpostavki.

Uz suzbijanje nasilja u obitelji i femicida, kao područje potencijalne suradnje istaknuta su pitanja jednakosti plaća te borbe protiv govora mržnje na internetu.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.