Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Europska unija | 29.10.2020.

Indeks ravnopravnosti spolova za 2020.

Logo "Gender Equality Index Conference 2020"Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) objavio je Indeks ravnopravnosti spolova za 2020. godinu prema kojemu je Republika Hrvatska s 57,9 bodova smještena na 20 mjesto liste zemalja EU. Iako je napredovala za 2 mjesta, Republika Hrvatska se još uvijek nalazi 10 bodova iza prosječnog indeksa ravnopravnosti spolova na razini Europske unije. Najbolji indeks Republika Hrvatska ostvaruje na području zdravstva i financija, dok je najslabiji napredak postignut na području skrbi i društvenih aktivnosti.

U izvješću se kao pozitivni trendovi ističu porast zaposlenosti na puno radno vrijeme u odnosu na oba spola, porast broja žena i muškaraca koji su završili fakultet te bolja zastupljenost žena u upravljačkim tijelima tvrtki, dok se kao na nedostatke ukazuje na prisutnost horizontalne segregacije u području obrazovanja, zdravstva i socijalnog rada, kao i veću zastupljenost žena na studijima vezanim uz obrazovanje, zdravstvo, skrb, humanističke znanosti i umjetnost. Također, istaknuta je slabija zastupljenost žena u parlamentu.

Kako ne postoje recentni globalni podaci, u izvješću nije prikazano stanje vezano uz rodno utemeljeno nasilje. Međutim, s obzirom na istraživanje koje Eurostat trenutno provodi na temu rodno utemeljenog nasilja na razini EU, čiji rezultati se očekuju 2023. godine, te istraživanje koje će EIGE pokrenuti iduće godine na temu nasilja među intimnim partnerima, silovanja i femicida, podaci o nasilju se očekuju u okviru izvješća o Indeksu ravnopravnosti spolova za 2024. godinu.


Više o Indeksu ravnopravnosti spolova dostupno je na web stranici EIGE 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.