Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Europska unija | 27.10.2020.

Europski parlament prvi put obilježava Europski tjedan rodne ravnopravnosti

Gender equality na post it papirićuEuropski Parlament će ovaj tjedan, od 26.10.-29.10.2020., po prvi puta obilježiti Europski tjedan rodne ravnopravnosti (European Gender Equality Week) u povodu 25 godišnjice Pekinške deklaracije. U odborima Europskog parlamenta održat će se rasprave koje obuhvaćaju široki spektar tema od trgovanja ljudima, ženama i digitalizaciji, ženama u transportnim djelatnostima, UN Rezoluciji 1325 do indeksa rodne ravnopravnosti i reproduktivnog zdravlja.

Više o događanjima tijekom Europskog tjedna rodne ravnopravnosti i zaključcima na stranicama Europskog parlamenta >>


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.