Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 21.10.2020.

Održan drugi sastanak EQUINET-ove Radne grupe za rodna pitanja

Logo EQUINET mreže - Europske mreže tijela za ravnopravnostNa poziv i u organizaciji EQUINET-a (Europska mreža tijela koja se bave jednakošću) danas je putem on-line platforme održana druga ovogodišnja Radna grupa za rodna pitanja. Tema Radne grupe bila su priprema izvješća o ženama u siromaštvu, zatim o djelatnicama/cima koje se bave pružanjem skrbi i brige o drugima kao svojim temeljnim zanimanjem te o razvoju i zaštiti prava trans-rodnih i interseksualnih osoba u EU. Osim navedenih tema, Radna grupa raspravljala je i o budućem planu rada te o trenutnoj situaciji po pitanju rodne jednakosti u svakoj od državi članica s posebnim naglaskom na situaciju u svjetlu borbe protiv pandemije virusa COVID-19.

Moderatorica Radne grupe Moana Genevey obavijestila je članove i članice kako Europska komisija trenutno radi na budućem pravno obvezujućem dokumentu vezanom uz standardizaciju i osiguranje neovisnosti svih tijela koja se na razini EU bave jednakošću, zatim na dokumentu vezanom uz transparentnost plaća i konačno na strategiji za razvoj i zaštitu prava LGBTIQ osoba, naglasivši kako se razvoj ovih dokumenata pri Europskoj komisiji uvelike temelji na radu i postignućima EQUINET-ovih radnih grupa.

Većina diskusije članova/ica Radne grupe uglavnom je bila usmjerena na pripremu konferencije o ženama u siromaštvu koja će se također održati putem on-line platforme 22. listopada 2020. te o nacrtu izvješća na istu temu, a koji nacrt je ranije podijeljen među članicama/ovima Radne grupe. 

Savjetnik pravobraniteljice za pravna pitanja, Nebojša Paunović podijelio je sa sudionicima/cama iskustva rada institucije u području tema Radne grupe s naglaskom na ona koja se odnose na područje vezano uz sprječavanje nasilja prema ženama i obiteljskog nasilja te spolnog uznemiravanja, a što je za prilike ove Radne grupe dostavio ranije u pisanom obliku, te je aktivno sudjelovao u radu i diskusiji Radne grupe po navedenim temama.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.