Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 12.10.2020.

Intervju s pravobraniteljicom za časopis Zaštita

Naslovnica časopisa ZaštitaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za časopis Zaštita u kojem je fokus bio na temi nasilja u obitelji i rodno utemeljenom nasilju. Govorila je o statistici prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji, zakonskim odredbama i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji, skloništima za žrtve nasilja u obitelji, povećanom broju prijava nasilja u obitelji u vrijeme izolacije zbog pandemije Covid-19, prijavama silovanja, blagoj penalnoj politici kao i nedostatnoj edukaciji sudaca/sutkinja i državnih odvjetnika/ca i deficitu stručnog i preventivnog rada s obiteljima u problemima i psiho-socijalnog rada s počiniteljima.

Intervju s pravobraniteljicom u časopisu Zaštita, listopad 2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.