Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 30.09.2020.

Sastanak u Glavnom stožeru OSRH

Logo Oružanih snaga RHPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sastala se u Kabinetu načelnika GS OS RH s načelnikom GS OS RH admiralom Robertom Hranjem i brigadnom generalicom Gordanom Garašić, načelnicom Uprave za planirane GS OSRH. Pravobraniteljica je predstavila projekt Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske koji je izabran za financiranje od strane Vlade SAD_a uz podršku veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj. Sam projekt će uz navedeno imati izravan utjecaj i na podizanje razine osviještenosti, informiranosti te uklanjanje slabosti unutar sustava i jačanje rodne ravnopravnosti, kao i prevencija suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja, mobbinga i ostalih oblika zlostavljanja, tijekom kojeg će izravni korisnici biti kadetkinje i drugi/e sudionici izravnih programa edukacije kaki bi naučeno primijenili u profesionalnom radu oružanih snaga, posebno izvan RH gdje će nastaviti promicati kulturu nulte tolerancije na nasilje, što će biti posebno važno u mirovnim ili pregovaračkim misijama u zemljama koje još nisu ili su nedovoljno usvojile standarde ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.