Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 24.09.2020.

Sudjelovanje na 2. sjednici novog Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Pročelje zgrade Hrvatskog saboraU Hrvatskom saboru održana je 2. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Na dnevnom redu bilo je Godišnje izvješće o obrani za 2019. U raspravu se uključila i pravna savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Gordana Gradinščak Kovačević, koja je istaknula pozitivne pomake u djelovanju MORH-a vezano uz rodno osjetljiv jezik i rodnu statistiku kao i prevenciju i edukaciju o obiteljskom nasilju. Također je naglasila da je na inicijativu Pravobraniteljice usvojen prijedlog o uključivanju razdoblja korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta u vrijeme potrebno za napredovanje u činu. Predložila je da se u buduća izvješća uključe podaci o počiniteljima obiteljskog nasilja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i njihovo procesuiranje u okviru institucije.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.