Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Europska unija | 05.03.2020.

Europska komisija objavila Strategiju ravnopravnosti spolova za razdoblje 2020.-2025.

Naslovnica Strategije ravnopravnosti spolova za razdoblje 2020.-2025. Europske komisijeEuropska komisija objavila je Strategiju ravnopravnosti spolova za razdoblje 2020.-2025. koja donosi ciljeve i mjere kojima bi se trebao postići značajan napredak do 2025. Ključni ciljevi Strategije su: ukidanje rodno utemeljenog nasilja i stereotipa, ravnopravno sudjelovanje i prilike na tržištu rada, jednaka plaća te rodna ravnoteža na rukovodećim položajima i u politici. Iako više žena nego muškaraca završava fakultete, one prosječno zarađuju 16% manje nego muškarci, a u najvećim poduzećima u EU žene se nalaze na samo 8% direktorskih mjesta. 

Strategijom je potvrđeno da je rodno utemeljeno nasilje i dalje jedan od najvećih društvenih problema koji je duboko ukorijenjen u rodno neravnopravnosti. U EU 33% žena iskusilo je fizičko i/ili seksualno nasilje, 22% žena je iskusilo nasilje od strane intimnih partnera, a 55% žena EU je seksualno uznemiravano. Stoga će EU učiniti sve što može da prevenira i da se bori protiv rodno utemeljenog nasilja, da pruži podršku i zaštitu žrtvama rodno utemeljenog nasilja i da traži odgovornost počinitelja.

Rodni stereotipi su uzrok rodne neravnopravnosti koji imaju učinak na sva društvena područja. Stereotipna očekivanja utemeljena na fiksnim rodnim ulogama za žene i muškarce, djevojčice i dječake, ograničavaju njihove težnje, izbore i slobodu i stoga ih je neophodno dekonstruirati. Rodni stereotipi značajno doprinose i rodnom jazu u plaćama. Čak 44% građana/ki EU smatra da je najvažnija uloga žene brinuti o domu i obitelji, dok približno isti postotak (43%) smatra da je najvažnija uloga muškarca zarađivati novac. Mediji imaju značajan utjecaj u formiranju vjerovanja, vrijednosti i percepcije stvarnosti i stoga su osnovni kanali za promjenu stavova i stereotipa.

Komisija je najavila da će poticati sudjelovanje žena u politici, a na izborima za Europski parlament 2024. to namjerava učiniti kroz financiranje i razmjenu najboljih praksi.

Strategija ravnopravnosti spolova 2020.-2025. (na engleskom)

Web Europske komisije posvećen Strategiji ravnopravnosti spolova


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.