Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
NACIONALNI DOKUMENTI | 27.05.2020.

ZAKONI RH

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova (dalje: ZRS) i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova (čl. 22.st.1. ZRS).
 
USTAV RH (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) -  (NN, 85/10. - pročišćeni tekst)

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

ZAKONI VEZANI UZ DJELOKRUG RADA PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA:

 
***Pravobraniteljica prati i druge zakone prilikom donošenja i provedbe koji se u svojim pojedinačnim odredbama odnose na načela ravnopravnosti spolova. U svojim godišnjim izvješćima o radu navodi zakone koje prati vezano za područja rada.

EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.