Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.




PUBLIKACIJE | 30.01.2015.

Rodna uravnoteženost u procesima ekonomskog odlučivanja - društvene i ekonomske prednosti

Naslovnica publikacije "Rodna uravnoteženost u procesima ekonomskog odlučivanja"Iako broj žena na upravljačkim pozicijama u Europskoj uniji posljednjih godina stalno raste, mjesta u upravljačkim odborima u većini zemalja članica još uvijek su rezervirana uglavnom za muškarce. Nejednakost proizlazi iz tradicionalnih rodnih uloga u društvu, rodne podjele rada, različitih izbora obrazovanja muškaraca i žena, koncentracije žena u nekoliko određenih sektora, prevladavajuće korporacijske kulture, privilegiranja osobina povezanih s karijernim putom muškaraca. Jedna od važnijih prepreka u karijeri žena i njihovom putu k upravljačkim pozicijama jest nedostatak institucionalne podrške muškarcima i ženama u balansiranju posla i brige za djecu, što rezultira prebacivanjem odgovornosti na individualnu razinu u pomirivanju privatnog i poslovnog života. Žene se tako češće suočavaju s drukčijim radnim obrascima od muškaraca, kao što su rad na pola radnog vremena, povremeni prekidi zaposlenja, fleksibilno radno vrijeme, što naposljetku ima negativan utjecaj na njihove plaće, mirovine, ali i predstavlja prepreku u napretku i promociji na više radne pozicije. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.