Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 11.09.2015.

Priručnik „Alati za promicanje spolne uravnoteženosti u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj“

Naslovnica priručnika „Alati za promicanje spolne uravnoteženosti u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj“Priručnik „Alati za promicanje spolne uravnoteženosti u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj“ nastao je u sklopu EU Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝. Cilj projekta bio je osvješćivanje i promicanje potrebe za uravnoteženom zastupljenošću žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u trgovačkim društvima koje su od ključnog značenja za ekonomsko odlučivanje na hrvatskom tržištu rada. Ovaj priručnik prvenstveno je namijenjen stručnjacima/kinjama u području upravljanja ljudskim potencijalima. 

Priručnik "Alati za promicanje spolne uravnoteženosti u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj" (PDF)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.