Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 19.02.2015.

Istraživanje percepcije poslodavaca/ki o koristima spolne uravnoteženosti u poslovnom odlučivanju

Naslovnica "Istraživanje percepcije poslodavaca/ki o koristima spolne uravnoteženosti u poslovnom odlučivanju"Istraživanje percepcije poslodavaca/ki o koristima spolne uravnoteženosti u poslovnom odlučivanju provedeno je kao dio Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝ putem kombinacije ispunjavanja upitnika i intervjua s predstavnicima/cama 100 trgovačkih društava koja su prema FINA-inoj rang listi ostvarenih prihoda za 2012. godinu predstavljala sam vrh hrvatskog gospodarstva. Osobe koje su sudjelovale u istraživanju u trenutku provođenja istraživanja u periodu od rujna 2014. do prosinca 2014. godine obnašale su ili neku od upravljačkih dužnosti (član/ica uprave, nadzornih odbora) ili visoku rukovodeću poziciju u konkretnom društvu. U istraživanju percepcije poslodavaca/ki o koristima spolne uravnoteženosti u poslovnom odlučivanju Republike Hrvatske sudjelovalo je 57 predstavnika/ca trgovačkih društava, od čega 37 žena (64,91% ukupnog broja sudionika/ca istraživanja) i 20 muškaraca (35,08%).

Istraživanje percepcije poslodavaca/ki o koristima spolne uravnoteženosti u poslovnom odlučivanju (PDF)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.