Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 11.09.2014.

Istraživanje percepcije poslovnih žena o eventualnim barijerama na putu prema upravljačkim pozicijama

Naslovnica "Istraživanje percepcije poslovnih žena o eventualnim barijerama na putu prema upravljačkim pozicijama"Istraživanje percepcije poslovnih žena o eventualnim barijerama na putu prema upravljačkim pozicijama provedeno je kao dio Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝ putem kombinacije ispunjavanja upitnika i fokus grupa s poslovnim ženama koje se nalaze na nekoj od rukovodećih pozicija u 100 trgovačkih društava koja su prema FINA-inoj rang listi ostvarenih prihoda za 2012. godinu predstavljala sam vrh hrvatskog gospodarstva. Istraživanje je bilo usredotočeno na poslovne žene koje imaju odgovornost za neku od rukovodećih pozicija unutar društva.  Istraživanje je ciljalo pružiti uvid u način na koji ova skupina poslovnih žena poima i razmišlja o problematici ravnopravnosti spolova, a naročito o načelu uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u trgovačkim društvima na hrvatskom tržištu. U istraživanju percepcije poslovnih žena o eventualnim barijerama na putu prema upravljačkim pozicijama sudjelovalo je ukupno 60 žena iz 27 trgovačkih društava s liste top 100 hrvatskih trgovačkih društava.

Istraživanje percepcije poslovnih žena o eventualnim barijerama na putu prema upravljačkim pozicijam (PDF)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.