Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 04.11.2014.

Istraživanje o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u RH - top 500

Naslovnica "Istraživanje o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u RH - top 500""Istraživanje o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u RH - top 500" provedeno je u sklopu EU projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝  elektronskim upitnikom tijekom ožujka i travnja 2014. godine. Molba za sudjelovanjem u istraživanju odaslana je prema 500 trgovačkih društava koja su prema rang listi FINA-e za 2012. godinu ostvarila najveće prihode. Od 500 trgovačkih društava kojima je upućena molba za sudjelovanjem, do 30. travnja 2014. godine, odazvalo se njih 181, odnosno 36,20%.  Istraživanje je ravnopravno uključilo kako dionička društva tako i trgovačka društva ograničene odgovornosti. Cilj istraživanja bio je ustanoviti udio žena i muškaraca (zastupljenost, stupanj uravnoteženosti) na upravljačkoj razini (koja uključuje upravnu razinu društva (uprava i upravni odbor) i nadzornu razinu (nadzorni odbor). 

Istraživanje o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima RH - top 500, (PDF)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.