Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 15.01.2020.

Analiza pravomoćnih PREKRŠAJNIH PRESUDA o nasilju prema ženama - 2012.-2016.

Naslovnica "Kvantitativni rezultati stručne analize prekršajnih presuda o nasilju prema ženama 2012.-2016."U sklopu EU projekta 'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama' Pravobraniteljica je obišla 22 suda na kojima je dobila na uvid 3.295 kaznenih i 1092 prekršajnih presuda od kojih je za istraživački uzorak preuzela 906 kaznenih presuda i 557 prekršajnih presuda. Za potrebe obrade podataka na konačnom uzorku od 470 pravomoćnih prekršajnih presuda, Pravobraniteljica je kreirala posebnu bazu podataka temeljem koje je provela kvantitativnu analizu metodom indukcije. Iz uzorka su izuzete presude koje nisu relevantne za istraživanje (necjelovite presude, presude donesene izvan razdoblja 2012. – 2016. god., obostrano nasilje, nasilje žene nad muškarcem i drugi kriteriji utvrđeni metodologijom).

Analiza obuhvaća pregled svih izrečenih prekršajnih presuda te među ostalim analizira i podatke koji se odnose na materijalni, obrazovni i radni status okrivljenika i žrtve, izricanje zaštitnih mjera, olakotne i otegotne okolnosti prilikom izricanja presude, vrstu izrečene sankcije i zadovoljstvo okrivljenika i žrtve izrečenom presudom te ostale informacije koje pridonose detaljnoj analizi stanja procesuiranja prekršaja.

Kvantitativni rezultati stručne analize prekršajnih presuda o nasilju prema ženama 2012.-2016. - (PDF)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.