Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 08.03.2019.

MEDIJSKI KODEKS - vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanja o nasilju prema ženama i femicidu

Naslovnica "Medijski kodeks vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu"Medijski kodeks vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu nastao je na temelju dvije dubinske analize medijskog načina izvještavanja o nasilju prema ženama i femicidu, koje smo proveli na preko 4.500 članaka u razdoblju od pet godina (2012.-2016.) u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ koje su pokazale trendove u medijskom načinu izvještavanja (otkrivanje identiteta žrtve; korištenje senzacionalističkih naslova; uključivanje nagađanja i pretpostavki o počinitelju, motivima, predmetu kojim je nasilje počinjeno; dovođenje nasilja u kontekst „prevelike“ ljubavi počinitelja za svoju žrtvu ili zabave koja je prešla granicu, sugeriranje odgovornosti žrtve za nasilje koje je nad njom počinjeno (naglašavanje pijanstva žrtve u slučajevima silovanja, isticanje da je žrtva prethodno otišla od kuće ili našla novog partnera); nazivanje počinitelja kaznenog djela izrazima „od milja“; korištenje spolnih stereotipa). 

Izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu traži od medijskih djelatnika/ca veću upućenost u uzroke i posljedice takvog nasilja te veću osjetljivost i obzir, a u svrhu zaštite dostojanstva žrtava nasilja, njihove djece te ostalih članova i članica obitelji koji/e su, izravno i/ili neizravno, također pogođeni/e činom nasilja.  Stoga važan dio Medijskog kodeksa čine Smjernice za senzibilizirano izvještavanje medija o nasilju prema ženama i nasilju u obitelji te femicidu koje su potpisom sporazuma prihvatilo 12 medija prilikom obilježavanja Međunarodnog dana žena 8.3.2019.

Medijski kodeks (PDF)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.