Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 01.07.2020.

Brošura

Naslovnica brošure "Model kolektivnog ugovora-rodni aspekt kolektivnog pregovaranja"Objavljena je brošura Model kolektivnog ugovora-rodni aspekt kolektivnog pregovaranja u sklopu EU projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” koju je kreirala Partnerska organizacija Sindikat umirovljenika Hrvatske SUH. Brošura je tiskana na hrvatskom jeziku, a elektroničke verzije su dostupne u hrvatskoj i engleskoj verziji.

Rodno uvjetovana nejednakost plaća između žena i muškaraca je univerzalni i dugotrajni problem. Još otkad su ušle na tržište rada žene su, u pravilu, bile plaćene manje od muškaraca. Bila je to posve normalna i općeprihvaćena situacija, jer one nisu trebale zarađivati plaću za uzdržavanje obitelji budući da su njihovi muževi imali tu odgovornost. Žene su bile sekundarni privreditelji, čime se opravdavala praksa nižih plaća za žene uopće. Tako je politika utvrđivanja različitih plaća za muškarce i žene, za iste ili slične poslove, ušla u praksu gotovo svugdje. No, iako je s vremenom za iste poslove formalno uvedena jednaka visina plaće, razlike u plaćama su zadržane kod poslova različitih naziva, ali iste vrijednosti. Od takvog društvenog stereotipa nije bio dug korak do dominacije opće nevidljivosti problema nejednakosti plaća utemeljene na spolu, pa je i danas u većini  zemalja dominantan „stav naroda“ kako je riječ o nepostojećim razlikama.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.