Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
EDUKACIJE | 03.02.2020.

Predavanje polaznicima temeljnog tečaja Centra za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju

Foto s predavanja na temeljnom tečaju Centra za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probacijuSlijedom dosadašnje uspješne, kontinuirane i višegodišnje suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s Centrom za izobrazbu Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju, pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović, održao je predavanje polaznicima/cama temeljnog tečaja za vježbenike/ice i službenike/ice pravosudne policije odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima. Program temeljnog tečaja redovno uključuje i predavanja o nadležnostima i ovlastima Pravobraniteljice za ravnopravnosti spolova te o načinima zaštite prava kroz ured Pravobraniteljice.

Kroz dinamično i interaktivno predavanje, polaznici/ce tečaja upoznati su s nadležnostima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pojmovima i definicijama ravnopravnosti spolova i diskriminacije, institucionalnim mehanizmima i zakonodavnim okvirom za zaštitu od spolne diskriminacije, prvenstveno s Zakonom o ravnopravnosti spolova, ali i svim osnovama diskriminacije, problematikom spolnog uznemiravanja na radnom mjestu te iskustvima rada iz prakse Pravobraniteljice s naglaskom na iskustva vezana uz pravobraniteljičine posjete kaznionicama i zatvorima.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.