Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
EDUKACIJE | 12.02.2020.

Četvrta radionica za zatvorske službenike/ce o pravima transrodnih osoba

Foto s radionice “Izobrazba službenika – prava i specifičnosti rada s trans-spolnim, transrodnim i rodno nenormativnim osobama"Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s udrugom koja se bavi promicanjem i zaštitom prava trans, inter i rodno varijantnih osoba – TransAid, u Centru za izobrazbu Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a koji se nalazi u krugu Zatvora u Zagrebu, održala je danas četvrto predavanje zatvorskim službenicama i službenicima na temu: “Izobrazba službenika – prava i specifičnosti rada s trans-spolnim, transrodnim i rodno nenormativnim osobama”. Povod za edukaciju bile su preporuke Pravobraniteljice koje su proizašle iz rada na zaštiti prava transrodnih osoba, neki od kojih su se, zbog svojih loših iskustava iz zatvorskog sustava, prituživali Pravobraniteljici zbog diskriminacije utemeljene na rodnom identitetu.

U okviru edukacije, voditeljima i voditeljicama zatvorskih Odjela tretmana i osiguranja, te probacijskim službenicima i službenicama, pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović predstavio je ovlasti i nadležnosti institucije Pravobraniteljice kao i iskustva te preporuke za unapređenje položaja i prava transrodnih osoba u RH. Pravni savjetnik predstavio je polaznicima i trenutni ustavno-pravni i zakonodavno-pravni okvir za ostvarenje i zaštitu prava transrodnih osoba u RH te preostale neriješene probleme s kojima se pripadnici ove rodno-manjinske skupine i dalje susreću.

Pojmove, terminologiju i međunarodne preporuke za unaprjeđenje i zaštitu prava transrodnih osoba, predstavila je Asmira Topal, članica udruge za zaštitu i unaprjeđenje prava transrodnih osoba – TransAid. U drugom dijelu edukacijske radionice mr. spec. kliničke psihologije, Iva Žegura predstavila je sudionicima edukacije iskustva o radu s osobama drugačijih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta te im prenijela osnovna znanja i vještine za rad s LGBTI osobama kroz grupne edukacijske vježbe koje su se temeljile na specifičnim slučajevima iz prakse. S Centrom za izobrazbu Ministarstva pravosuđa nastavlja se redovna sustavna izobrazba na temama od zajedničkih interesa.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.