Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 31.01.2020.

Sudjelovanje na EU konferenciji o ravnopravnosti spolova

Foto s konferencije „Sudjelovanje žena na tržištu rada - društvena dobit!“U okviru hrvatskog presjedanja Vijeća EU, savjetnici pravobraniteljice, Kristijan Kevešević i Nebojša Paunović, sudjelovali su na dvodnevnoj Konferenciji visoke razine „Sudjelovanje žena na tržištu rada - društvena dobit!“. Konferenciju je kao jedno od službenih događanja u okviru predsjedanja Vijećem Europske unije organizirao Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Na konferenciji su, uz visoke predstavnike nadležnih institucija i ključnih dionika nacionalne razine, sudjelovali predstavnici država članica, EU institucija te predstavnici organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i akademske zajednice. Svrha Konferencije bila je preispitati prepreke punom sudjelovanju žena na tržištu rada i razmotriti mjere za njihovo ublažavanje na EU razini.

Konferencija je ciljala usmjeriti težište društvenih politika na mjere koje su se pokazale učinkovitima u smanjivanju jaza u zaposlenosti između žena i muškaraca, kao i na raspravu o mogućnostima standardiziranja načina na koje se prati i procjenjuje primjena tih mjera u EU. Konferencija je bila podijeljena u četiri panela na kojima se raspravljalo o najčešćim preprekama većoj zaposlenosti žena i mjerama za uklanjanje istih, te utjecaju rodno utemeljenog nasilja, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja na participaciju žena na tržištu rada.

U okviru navedenih panela, pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović, istaknuo je da je institucija Pravobraniteljice krajem 2017., a u suradnji s posebnom izvjestiteljicom UN-a za nasilje prema ženama, njegove uzroke i posljedice, dr.sc. Dubravkom Šimonović, osnovala Promatračko tijelo za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje - Femicide Watch. Kroz navedeno tijelo, a uz sudjelovanje i suradnju s resornim ministarstvima i predstavnicima znanstvene zajednice, naglasio je savjetnik, detaljno se analiziraju svi slučajevi ubojstava žena od strane njihovih partnera od 2016. godine te uočavaju trendovi koji mogu pomoći formiranju učinkovitih politika suzbijanja rodno utemeljenog nasilja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.