Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević

Hrvatski sabor je na sjednici 7. travnja 2020. donio Odluku o imenovanju zamjenika Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Na prijedlog pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za zamjenika je imenovan Kristijan Kevešević, dipl.iur.

Mjesto rođenja: Rijeka

Dosadašnje dužnosti:

2019.- 2020.  -   pravni savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
2015. - 2019. -   savjetnik/pomoćnik ravnatelja u Vladinom Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
2013. - 2015. -   viši stručni savjetnik u Ministarstvu pravosuđa
2009. - 2012. -   viši samostalni pravni referent u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjenika

Obrazovanje:

 • Diplomirani pravnik, Pravni fakultet u Zagrebu

Stručna izobrazba:

 • Državni službenici u zaštiti ljudskih prava, Državna škola za javnu upravu
 • Edukacija povjerenika za etiku, Državna škola za javnu upravu
 • Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u RH, Državna škola za javnu upravu
 • Mapping unreported hate crimes, ODIHR, Varšava
 • Training on developing inter-agency co-operation plans to address hate crimes, ODIHR, Atena
 • Disability hate crimes online course-CEPOL, Budimpešta
 • Human trafficking online course, Ministry of Justice, Canada
 • Anti-slavery online course, University of Technology, Australia
 • Recognising trafficked people and providing response, Hrvatski Crveni križ
 • Rising of anticorruption training system, CBA, Varšava
 • Seminar stručnog osposobljavanja pravnika, Javnobilježnička komora, Zagreb
 • Državni stručni ispit
 • Vježbeništvo-Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Trgovački sud u Zagrebu, Županijski sud u Zagrebu (građanski i kazneni odjel), Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (kazneni odjel)
 • Završen osnovni tečaj njemačkog jezika

Dosadašnja članstva u radnim skupinama:

 • EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and Other Forms of Intolerance
 • EU High Level Group on Non-discrimination, Equality and Diversity
 • EU Subgroup on Countering Illegal Hate Speech Online (nacionalna kontakt točka)
 • EU Subgroup on Methodologies for Recording and Collecting Data on Hate Crime
 • EU Subgroup on Equality Data Collection
 • Working Party on Improving Reporting and Recording of Hate Crime in the EU
 • Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije (koordinator)
 • Radna skupina za praćenje zločina iz mržnje (koordinator)
 • Stručni savjet za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava
 • Radna skupina za izradu izvješća o primjeni Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije
 • Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima

Strani jezik: Engleski jezik


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.