Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Česta pitanja

Tko se sve može obratiti Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova (dalje PRS)?

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova može se obratiti svaka osoba koja smatra da je u nekom području života i rada došlo do kršenja načela ravnopravnosti žena i muškaraca, odnosno da je ona osobno diskriminirana temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili rodnog identiteta od strane tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

Sukladno gore navedenom svatko se može obratiti PRS bez obzira je li neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izrijekom protivi. U slučaju da se prijavljuje diskriminacija druge osobe, PRS ne može postupati bez odobrenja te osobe. 

Prijava diskriminacije može biti i anonimna. U tom slučaju provođenje anti-diskriminacijskog postupka bit će otežano.

Što sve mora sadržavati pisana pritužba PRS?

Da bi mogla postupati PRS temeljem pritužbe otvara predmet u koji se ulaže pritužba, sva dokumentacija te svi odgovori i izvješća koja tijekom postupanja zatraži i dobije od relevantnih tijela, a na temelju kojih donosi svoju konačnu odluku. 

U pritužbi je potrebno navesti:

– vaše ime, prezime i adresu,
– naziv tijela na koje se odnosi pritužba,
– detaljan opis problema, odnosno diskriminatornog odnosa prema vama uz što je moguće više činjenica i detalja,
– kopije relevantnih dokumenata koji se odnose na vašu pritužbu (ako postoje)
- vlastoručni potpis na pisanoj pritužbi kojim dajete pristanak da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provede anti-diskriminacijski postupak

Pritužbu je potrebno poštom dostaviti na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4, 10000 Zagreb ili u privitku e-maila na ravnopravnost(at)prs.hr. Pritužbe za koje ne treba dostaviti relevantne dokumente (kao što su pritužbe na medijske sadržaje) može se uputiti i putem obrasca na ovim web stranicama.

Pritužba može biti pisana i rukom.

Kada postupa po pritužbi koje su ovlasti PRS?

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ovlaštena je tražiti izvješća i dokumentaciju od prituženih tijela radi provjere utemeljenosti navoda iz pritužbe na diskriminaciju temeljem osnova iz nadležnosti te po utvrđivanju da je do diskriminacije došlo, izdati tijelu upozorenje, preporuku i prijedlog.Tijela su dužna u zakonskom roku od 30 dana obavijestiti pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova o poduzetim mjerama za uklanjanje uzroka i posljedica diskriminatornog postupanja.

Postupa li PRS po svakoj zaprimljenoj pritužbi i kako?

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova po primljenoj pritužbi utvrđuje osnovanost navoda u okviru svojih nadležnosti. Ukoliko utvrdi da postoje relevantni pokazatelji da je došlo ili moglo doći do diskriminacije ili kršenja načela ravnopravnosti žena i muškaraca, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova započet će anti-diskriminacijski postupak.

Neće postupati po pritužbi u slučajevima u kojima je pokrenut ili je u tijeku sudski postupak.

Nije nadležna postupati temeljem pritužbi na komentare i sadržaje na društvenim mrežama - facebook, Instagram, tweeter, youtube, forumi i sl. -  (osim ako se ne radi o pozivu na nasilje u kojem slučaju prijavu šalje nadležnom državnom odvjetništvu).

Nije nadležna postupati u slučajevima vezanim uz kazališne predstave, filmove, serije, reality show programe, stripove, karikature, knjige te sve oblike izražavanja koji se ubrajaju u umjetnička ili autorska djela.

U slučajevima u kojima utvrdi da nije došlo do kršenja načela ravnopravnosti spolova (kao što su to na primjer pritužbe na medijske sadržaje, izjave) pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obrazložit će stranci koja se pritužila razloge svog nepostupanja.

Kolika je cijena postupanja PRS po pritužbama?

Provođenje anti-diskriminacijskog postupka od strane Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova besplatno je za sve građane i građanke koji/e podnose pritužbu. 

Može li se PRS obratiti i usmeno dolaskom u ured?

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova može se obratiti i usmeno dolaskom u ured, ali je prije toga obavezno obratiti se prvo telefonom na (01) 48 48 100 radi dogovora oko termina dolaska ili, ukoliko isti nije neophodan zbog nenadležnosti nad sadržajem pritužbe, savjeta gdje se, odnosno kojem drugom tijelu stranka može obratiti.

NAPOMENA

Na temelju obvezujuće Upute ministra pravosuđa i uprave o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, molimo građanke i građane da se uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do daljnjega obraćaju isključivo putem elektroničke pošte (ravnopravnost@prs.hr), putem  obrasca za prijavu diskriminacije na www.prs.hr, telefonskim putem (01 4848 100) ili putem pošte (Preobaženska 4/I, 10000 Zagreb). 

 

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.