Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Koordinatori/ce u tijelima državne uprave

Čelnik/ca tijela državne uprave (ministarstva) imenuje dužnosnika/cu ili rukovodećeg/u državnog/u službenika/cu koji obavlja i poslove koordinatora/ice za ravnopravnost spolova.

Imena i kontakti koordinatora/ica u ministarstvima bit će upisana čim isti/e budu izabrani/e.

Ministarstvo financija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo obrane

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo turizma i sporta

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.