Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova

*Napomena: Tamo gdje predsjednici/e povjerenstava nisu navedeni/e znači da nisu još imenovani/e.

⇒  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, Tel: 043 221 907
predsjednica Povjerenstva - Ivana Pirin (Velike Sredice 118a, 43000 Bjelovar) - Mob: 099 787 8207
 
⇒  BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Kralja Petra Krešimira IV.br.1, 35000 Slavonski Brod, Tel: 035 216 115
predsjednica Povjerenstva - Zdenka Bošnjak - zbosnjak.tb(at)gmail.com - (H. Badalića 1/17, 35000 Slavonski Brod)
 
⇒  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Gundulićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik, Tel: 020 351470
predsjednica Povjerenstva - Nina Skurić - ninas(at)edubrovnik.org
 
⇒  GRAD ZAGREB, Gradska skupština, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, 
predsjednica Povjerenstva Vesna Nađ - vesna.nad(at)zagreb.hr
 
⇒  ISTARSKA ŽUPANIJA, Stručna služba Skupštine, Dršćevka 3, 52000 Pazin
predsjednica Povjerenstva Sandra Ćalić Kuhar
 
⇒  KARLOVAČKA ŽUPANIJA, A. Vraniczaniyja 2, 47000 Karlovac, Tel: 047 666 262 
predsjednica Povjerenstva Ana Župančić Žunac, predsjednica, dr. Ante Starčevića 5, 47000 Karlovac, Mob: 099 733 0700, e-mail: ana.zupancic.zunac(at)gmail.com 
 
⇒  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, Tel: 048 658 223
predsjednica Povjerenstva Verica Rupčić - Grkinska ulica 9, 48350 Đurđevac, e-mail: verica.rupcic(at)gmail.com - Mob: 091 739 4021
 
⇒  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, Magistratska ulica 1-3, 49000 Krapina, Tel: 049 329 077
predsjednica Povjerenstva Nina Očko, mob. 099/700-9673, e-mail:ockonina(at)gmail.com
 
⇒  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, Tel: 053 588 243
predsjednica Povjerenstva Dubravka Rukavina - dubravka.rukavina(at)licko-senjska.hr 
 
⇒  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, Tel: 040 374 254; 040 391 005
predsjednica Povjerenstva Dijana Novak - dijanalegolas(at)gmail.com - 091 76 73 011
 
⇒  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Tel: 031 221 641
predsjednica Povjerenstva Sanja Rogoz-Šola - srogozsola(at)gmail.com - Mob: 091 598 5665
 
⇒  POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, Županijska 7, 34000 Požega, Tel: 034 290 205
predsjednica Povjerenstva Iva Šnajder - Županijska 7, 34000 Požega - Mob: 095 2711 400, e-mail: iva.snajder(at)skole.hr 
 
⇒  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Pulska 8, 51000 Rijeka, 
predsjednica Povjerenstva Gordana Saršon - Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka - Mob: 091 3335500, e-mail: sarson.gordana(at)gmail.com 
 
⇒  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak, Tel: 044 550 203
predsjednica Povjerenstva - Sanja Mioković, tel: 091/154-3517; sanja.miokovic(at)smz.hr 
 
⇒  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split,
Danica Baričević, predsjednica Povjerenstva, danica.baricevic(at)gmail.com, tel: 099 8146658
 
⇒  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Trg Pavla Šubića 1/2, 22000 Šibenik, Tel: 022 460 719
predsjednica Povjerenstva Zdenka Bilušić - Trg Pavla Šubića 1/2, 22000 Šibenik, tel: 022 201 299, e-mail: tajnistvo(at)skz.hr 
 
⇒  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin, Tel: 042 390 554,
predsjednica Povjerenstva Vlasta Cindrić, vlasta.cindric(at)glaz.hr  
 
⇒  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, tel: 033 721 500
predsjednica Povjerenstva Desa Kolesarić - desa.kolesaric(at)gmail.com
 
⇒  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA - Glagoljaška 27/II, 32100 Vinkovci, Tel: 032 344 201 
predsjednik Povjerenstva Đorđe Ćurčić - Županijska 9, 32000 Vukovar, tel: 032 454 303, e-mail: dorde.curcic(at)vusz.hr 
 
⇒  ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, Tel: 023 350 412
predsjednica Povjerenstva Mila Butić - Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, milamenciger(at)gmail.com - Mob: 091 5299 161
 
⇒  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, Tel: 01 6009 454 
predsjednica Povjerenstva Renata Glojnarić - Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, 

 

OPĆINSKA POVJERENSTVA/ODBORI ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA (Vladin Ured za ravnopravnost spolova) >>

GRADSKA POVJERENSTVA/ODBORI ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA (Vladin Ured za ravnopravnost spolova) >>


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.