Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
DISKRIMINACIJA

ŠTO JE DISKRIMINACIJA?

Što je diskriminacija, koje su OSNOVE po kojima je diskriminacija zabranjena prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije i prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, što je to IZRAVNA, a što NEIZRAVNA diskriminacija te zašto uznemiravanje i spolno uznemiravanje predstavljaju diskriminaciju.

PODRUČJA DISKRIMINACIJE

Područja u kojima je zabranjena diskriminacija temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i ona koja Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati temeljem međunarodnih dokumenata.

DISKRIMINIRANI STE? ŠTO UČINITI?

Tko se  može, kako i kada obratiti Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova ukoliko smatra da je diskriminiran temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili rodnog identiteta i izražavanja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.