Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova:

- na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, 10 000 Zagreb;

- elektroničkom poštom: ravnopravnost(at)prs.hr

- na broj faksa: 01/ 4844-600;

- usmeno, radnim danom 9.00 - 12.00  i 12.30 - 14.00 sati na adresi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Zagreb, Preobraženska 4/I, ili telefonskim pozivom na telefon broj 01/4828 033, o čemu se sastavlja službena bilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.).

Javnost rada

Neposredan uvid u rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova može se ostvariti dolaskom kod Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na gore navedenu adresu.

Neposredan uvid u rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova može se istodobno osigurati za 2 osobe uz prethodnu najavu ovisno o redoslijedu prijavljivanja.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (Narodne novine, br. 25/2013)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.