Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
STRATEŠKI PLANOVI

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izrađuje Strateške planove.

Strateški plan za razdoblje 2021.-2023.

Prilozi Strateškog plana 2021.-2023.

Strateški plan za razdoblje 2020.-2022.

Prilozi Strateškog plana 2020.-2022.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.