Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
AKTI UREDA

Osnovni akti ureda

MJERE VEZANE ZA SUZBIJANJE VIRUSA COVID-19

Stranica sadrži važne telefonske brojeve i informacije vezane uz mjere za suzbijanje virusa COVID-19 te odluke koje je od početka pandemije donosio ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

PLANOVI ZAPOŠLJAVANJA

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15., 138/15 i 61/17), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. (»Narodne novine« broj 117/19.) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova utvrđuje PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. Doneseni plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Narodnim novinama, u dnevnom listu te na web stranicama ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Ministarstva uprave.

STRATEŠKI PLANOVI

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izrađuje Strateške planove za pojedina razdoblja.

GODIŠNJI PLANOVI RADA

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donosi godišnje planove rada vezano za rad službe za stručne poslove, službe za opće poslove, provedbu EU projekata, promotivne aktivnosti, suradnju, edukaciju, financijske aktivnosti i uredsko poslovanje.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijska izvješća proračunskog korisnika Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova - glava 122, razdjel 05 - po godinama.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.