Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Kako se obratiti Pravobraniteljici

KAKO SE MOŽETE OBRATITI PRAVOBRANITELJICI 

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova može se obratiti svaki građanin i građanka koji smatra da je diskriminiran temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa ili spolne orijentacije u bilo kojem području života i rada.

Pravobraniteljici se može obratiti pisanim putem na poštansku ili e-mail adresu:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Preobraženska 4/1
10000 Zagreb

e-mail: ravnopravnost(at)prs.hr

NAPOMENA

Na temelju obvezujuće Upute ministra pravosuđa i uprave o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, molimo građanke i građane da se uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do daljnjega obraćaju isključivo putem elektroničke pošte (ravnopravnost@prs.hr), putem  obrasca za prijavu diskriminacije na www.prs.hrtelefonskim putem (01 4848 100) ili putem pošte (Preobaženska 4/I, 10000 Zagreb). 

Radno vrijeme ureda: 8:30 - 16:30
Pauza: 12:00 - 12:30

Posebne postupovne odredbe koje se trenutačno ne primijenjuju zbog mjera uvedenih zbog sprječavanja širenja epidemije

Članak 10.

 ( 1) Uredovno vrijeme za primanje građana ili njihovih punomoćnika (u daljnjem tekstu: stranke) utvrditi će se odlukom koju donosi pravobranitelj/ica.

( 2) Trudnice, osobe s invaliditetom, branitelji, djeca te stranke s prebivalištem ili boravištem izvan Zagreba, koji dođu izvan vremena utvrđenog odlukom iz stavka 1. ovoga članka primiti će se bez obzira na uredovno vrijeme utvrđeno za prijam stranaka. Na isti način će se postupiti i u hitnim, kao i u drugim opravdanim slučajevima kada postupanje ne trpi odgodu radi zaštite prava određenih Zakonom.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.