Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) koji je stupio na snagu 15. srpnja 2008. čime je prestao važiti Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2003. godine (NN 116/03).

Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva te spolne orijentacije. Novi Zakon o ravnopravnosti spolova sadrži i prekršajne odredbe.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08)

Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 116/03)

 

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.