Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Fotografija Višnje Ljubičić, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 2011. godinePRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VIŠNJA LJUBIČIĆ, dipl.iur.

Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se Višnja Ljubičić, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na prijedlog Vlade RH imenovao Hrvatski sabor na osmogodišnji mandat dva puta: 28. listopada 2011. godine i 31.10.2019. godine.

ŽIVOTOPIS

Mjesto rođenja: Zagreb

 Dosadašnje dužnosti:

2001. - 2011.   -   savjetnica/načelnica odjela, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Zagreb
1993. - 2001.   -   savjetnica/šefica odjela i pročelnica Ureda tajnika  Ministarstva obrane RH
1990. - 1993.   -   pravna savjetnica, Trgovačko poduzeće - strano predstavništvo u  Zagrebu
1987. - 1989.   -   pripravnica na Trgovačkom sudu u Zagrebu

OBRAZOVANJE I STRUČNA IZOBRAZBA:  

2011.- 2012. - Jednogodišnja izobrazba za rukovodeći kadar, Ministarstvo uprave
2006. - Izučena trenerica policijskih službenika u suzbijanju zločina iz mržnje (ODIHR, Budimpešta)
2004. - Izobrazba o rodnoj statistici u okviru Sweden International Development Agency / SIDA, Beč
2003. - Škola međunarodnog humanitarnog prava na Institutu međunarodnog humanitarnog prava u San  Remu i Ženevi
2003. - Položen državni stručni ispit, Ministarstvo uprave
2002. - Izobrazba o ljudskim pravima na Raoul Wallenberg institutu za ljudska prava, Lundskog univerziteta u Stokholmu
2001. - Izobrazba o pravu Europske unije na Američkom univerzitetu u Blagoevgradu
1999. - Stečeno znanje o strukturi Europske unije Ekonomske škole u Londonu
1999. - Edukacija o nasilju nad ženama u vojnim bazama i mirovnim misijama u okviru američke Pomorske poslijediplomske škole 
1987. - Diplomirana pravnica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

2001. - 2011.

- Članica hrvatske delegacije na konferencijama i radnim tijelima Europske komisije OESS-a, UN-a, ECRI-a, TAIEX-a;
- Nositeljica izrade Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje u okviru zatvaranja mjerila iz Poglavlja 23.;
- Voditeljica RS za ocjenjivanje projekata organizacija civilnoga društva u RH za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna RH, na poziciji Ureda za ljudska prava Vlade RH;
- Članica RS za izradu Nacionalne strategije i Protokola za suzbijanje nasilja nad ženama;
- Članica RS za izradu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova;
- Članica RS za izradu Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008-2011. godine;
- Tajnica-članica RS za reguliranje prava odštete državljana Republike Hrvatske u konclogorima od 1941-1945. godine;
- Članica RS za izradu Nacionalnog izvješća o provedbi ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda;
- Tajnica-članica RS za izradu Nacionalne strategije za suzbijanje svih oblika diskriminacije;
- Koordinatorica RS za izradu VI, VII i VIII Izvješća RH o primjeni UN-ove Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije/CERD-a;
- Predavačica/trenerica u OESS/ODIHR-ovom “Programu obuke policijskih službenika/ca za suzbijanje zločina iz mržnje“ na Policijskoj akademiji;
- Predavačica službenicima/ama i diplomatima/kinjama na Diplomatskoj akademiji;

2005 - 2006.

- Koordinatorica i nositeljica izlaganja za dva područja: “Anti-diskriminacija“ i „Ravnopravnost spolova“ na screening-bilateralnim sastancima Vlade RH s Europskom komisijom za Poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje
- Organizatorica i moderatorica niza konferencija i okruglih stolova, primjerice Regionalne konferencije „Opasnosti od pedofilije“, "Argumenti pro & contra legalizacije prostitucije“, "Položaj žena u vjerskim zajednicama" i dr.

2003.

- Voditeljica/predavačica edukativnih radionica s učenicima/icama i prosvjetnim djelatnicima/ama srednjih škola u projektu "Obrazovanje mladih o ravnopravnosti spolova"
- Voditeljica/predavačica radionica s učenicima/icama i prosvjetnim djelatnicima/ama srednjih škola u projektu Ureda za ljudska prava Vlade RH "Obrazovanje mladih o reproduktivnim pravima", “Spriječimo rak vrata maternice i kolposkopija“;
- Članica Projektnog odbora u projektu „Romkinje to mogu“;

2002.

- Članica RS za izradu prvog Zakona o ravnopravnosti spolova;
- Članica RS za izradu prve Nacionalne strategije za suzbijanje nasilja nad ženama;

1993. - 2001.

- Stečena vojna izobrazba kroz razne programe potpore američke vojske (nasilje nad ženama u vojnim bazama, spolno uznemiravanje, liderstvo, rješavanje konfliktnih situacija u vojnim sustavima),
- stručne posjete američkom Ministarstvu obrane u Washingtonu vezano za razvoj civilno-vojnih odnosa NATO saveza i zemalja Jugoistočne Europe,
- provodila stručno-inspekcijski nadzor nad stručnim radom vojno-stegovnih sudova i tužiteljstava u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku,
- predavačica na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu u okviru seminara za obrazovanje djelatnih vojnih osoba i službenika/ca za personalne poslove Ministarstva obrane i oružanih snaga RH

Članstva:

- Hrvatski zavod za norme - Tehnički odbor za društvenu odgovornost (2010-nadalje);
- Nacionalni odbor Vlade RH za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (2010-2011 - tajnica);
- Međuresorna stručna skupina za praćenje akcijskih planova za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2008.-2013. (2010-2011, koordinatorica);
- Međuresorna radna skupina za praćenje zločina iz mržnje (2010-2011, koordinatorica);
- OESS/ODIHR-ov Program za suzbijanje zločina iz mržnje (2006-2010 – focal-point u RH);
- Povjerenstvo Vlade RH za ljudska prava  (članica od 2002-2004; 2004-2011 - tajnica);
- Vijeće za djecu Vlade RH (2005);
- Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži Vlade RH (2005-2011);
- Radna skupina za žene Radne zajednice Alpe-Jadran (2003-2008 - predstavnica RH);
- Radna skupina za jednakost spolova Pakta stabilnosti (2001-2002 – predstavnica Vlade RH);
- Nacionalni odbor za međunarodno humanitarno pravo (2001);
- Institut javnog prava (2000);

Volonterski rad:

2006-2010. - Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
2004-2006. - Udruga Transparency International Hrvatska

Medalje, činovi, pohvalnice, zahvalnice:

2005. - "Hrabri telefon", telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu - Zahvalnica za podršku radu "Hrabrog telefona" i doprinos na području zaštite zlostavljane i zanemarene djece;
1999. - Predsjednik Republike Hrvatske - medalja Spomenica Domovinske zahvalnosti
1998. - dodijeljen čin satnice
1997. - Predsjednik Republike Hrvatske - medalja Red hrvatskog pletera
1997. - Predsjednik Republike Hrvatske - medalja Spomenica Domovinskog rata
1997. - Ministarstvo obrane Republike Hrvatske - Pohvala za profesionalan rad i zalaganje
1996. - dodijeljen čin natporučnice

Strani jezici: Engleski jezik, osnove latinskog jezika


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.