Posjeta delegacije žena iz BiH

delegacijaBiHPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić primila je predstavnice Udruženja žena i porodica (UŽIP) iz Gradiške u Bosni i Hercegovini, koju su predstavljale Desanka Rađević, predsjednica UŽIP-a, Slavka Vasiljević, članica izvršnog odbora, Helga Rapajić, predsjednica skupštine i Zorica Stupar, članica i stalna suradnica na projektima. Cilj posjete bio je upoznavanje delegacije iz BiH s dobrim praksama iz Republike Hrvatske na temu rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti spolova. Delegaciji je predstavljena institucija Pravobraniteljice, njene ovlasti, Zakon o ravnopravnosti spolova te ukratko praksa, način rada institucije te prateći statistički pokazatelji.

Delegaciju je zanimalo koji su glavni problemi i izazovi u radu Pravobraniteljice te na koji način se institucija nosi sa tim problemima – rad sa strankama, ishodi sudskih postupaka, odnos sa državnim tijelima vlasti, političkim strankama pa do sadašnjih ovlasti Pravobraniteljice i eventualno inicijative traženja povećanja ovlasti.

delegacijaBiH3Pravobraniteljica je dala kratak presjek glavnih trendova s kojima se institucija susreće u svom radu, kao što su spolna diskriminacija u području zapošljavanja, spolno uznemiravanje, obiteljsko nasilje, roditeljska skrb, i druga područja dana u mandat postupanja prema Zakonu o ravnopravnosti spolova. Spomenula je mali broj sudskih postupaka pokrenutih temeljem nekog od diskriminacijskih osnova kao i neiskustvo te slabu upoznatost svih dionika sudskih postupaka sa zakonodavnim okvirom, anti-diskriminacijskim jamstvima i dobrim međunarodnim praksama. Glede povećanja ovlasti, Pravobraniteljica je pojasnila da njeno dosadašnje dvogodišnje iskustvo u obnašanju funkcije zaštite građana/građanki od diskriminacije i diskriminatorne prakse, jasno ukazuje na to da je pro-aktivni pristup u radu tj. rješavanje problema diskriminacije direktno sa onim tijelom na koje se sumnja da je povrijedilo neko od prava građana/građanki, najefikasnije i najpraktičnije oruđe u suzbijanju diskriminacije.

Sastanku je prisustvovala i organizatorica regionalne posjete žena iz Gradiške BiH, predsjednica Regionalnog centra za jednakost spolova (GTF), Mary Ann Rukavina Cipetić. Sastanku je nazočio Nebojša Paunovć, viši stručni savjetnik Pravobraniteljice za pravna pitanja.

Share