Sudjelovanje u istraživanju organizacije Advocate for Human Rights

advocatesforhr2014Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je u svom uredu Ms Theresu Dykoschak, odvjetnicu i Rosalyn S. Park, voditeljicu istraživanja organizacije Advocate for Human Rights iz Minnesotte koje rade na projektu pod nazivom „Monitoring provedbe zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na području Republike Hrvatske“. Pravobraniteljica je govorila o radu i iskustvima institucije Pravobraniteljice u postupanju po pritužbama građana i građanki vezano za obiteljsko nasilje (1/3 svih pritužbi odnosi se na obiteljsko nasilje), o odredbama Zakona o zaštiti od obiteljskog nasilja, Protokola o postupanju te Kaznenog zakona, o istraživanju koje je provela vezano za zaštitne mjere, o pokazateljima prekršajnih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, o postupanju policije, o suradnji s Policijskom akademijom na educiranju o rodno osjetljivom pristupu u slučajevima obiteljskog nasilja, o besplatnoj pravnoj pomoći, o iskustvima rada centara za socijalnu skrb te o medijskom načinu izvještavanja o obiteljskom nasilju.

Predstavnice organizacije Advocate for Human Rights razgovarat će i s drugim dionicima zakonodavnog sustava, predstavnicima/cama organizacija civilnog društva te vladinim predstavnicima/cama o čemu će sročiti izvješće koje će biti objavljeno 2015.

Implementation of Croatia's Domestic Violence Legislation for 2012 of the Advocates for Human Rights

Share