OCD

Sastanak s predstavnicama udruge "Kontra"

PRSiKontra5102015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u svom uredu sa Sanjom Juras iz Lezbijske grupe Kontra i odvjetnicom Sanjom Bezbradica Jelavić. Sastanak je održan radi dogovora oko zajedničkih projekata i aktivnosti u cilju borbe protiv nasilja nad osobama istospolne orijentacije i promicanja njihovih prava. Na sastanku su planirane i zajedničke edukacije stručnih osoba koje u svom radu dolaze u doticaj  sa žrtvama nasilja uvjetovanog diskriminacijskom osnovom  spolne orijentacije. Razmijenjene su informacije i o postojećim sudskim postupcima koje vodi odvjetnički tim udruge Kontra.

Održana konferencija „Mladi bez granica? Specifični problemi mladih kao heterogene skupine na tržištu rada“

konferencijaU organizaciji neformalne inicijative „Za rad spremne“ u Kući Europe u Zagrebu održana je jednodnevna konferencija pod nazivom „Mladi bez granica? Specifični problemi mladih kao heterogene skupine na tržištu rada“.

Opširnije...

Pravobraniteljica primila delegaciju vezanu za projekt "GenderStrat 4 Equality"

delegacijarujan2015Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je danas predstavnike i predstavnice projekta „GenderStrat 4 Equality“ iz Litve, Islanda, Austrije i Hrvatske. Projekt provodi CESI u suradnji s partnerskim organizacijama u cilju harmonizacije, implementacije i diseminacije europskih smjernica za kvalitetno provođenje treninga o rodno osviještenoj politici za različite ciljane grupe. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić je delegaciju ukratko upoznala s nadležnostima i aktivnostima institucije Pravobraniteljice s naglaskom na edukacijama o rodnoj ravnopravnosti koje provodi za razne ciljane grupe: studente i studentice pravnih fakulteta, edukacijski kadar i studente/ice u suradnji s Policijskom akademijom, suce i sutkinje u suradnji s Pravosudnom akademijom, medijske djelatnike/ce Hrvatske radiotelevizije, poduzetnike i poduzetnice, srednjoškolce/ke i nastavnike/ce. 

Opširnije...

Pravobraniteljica se sastala s predstavnicima Inicijative Trans Parent

rodna disforija 2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić susrela se danas s predstavnicama Inicijative Trans Parent. Radi se o inicijativi roditelja rodno-disforične djece, koja zasad djeluje pod udrugom Trans-Aid, no, razmatraju osnivanje posebne udruge pod nazivom Trans Parent. Tema sastanka bili su problemi rodno-disforičnih osoba i njihovih roditelja, a prilikom ostvarivanja prava na promjenu rodnog identiteta i spola, te posebno inertnost Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) u izdavanju mišljenja o promjeni spola ili života u drugom rodnom identitetu. Mišljenje NZV-a ključni je dokument koji rodno-disforičnim osobama omogućava da se integriraju u društvo u rodu i spolu kojem zaista pripadaju.

Opširnije...

Obilježavanje 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

soih22092015U organizaciji SOIH – Mreže žena s invaliditetom, a povodom obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Tribinama Grada Zagreba održan je okrugli stol na kojem je izlaganje održala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić. U svom izlaganju Pravobraniteljica se osvrnula na UN-ovu Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), a posebice na Zaključne primjedbe Odbora za uklanjanje diskriminacije žena koje se odnose na Četvrto i peto periodično izvješće za Hrvatsku koje je predstavljeno u Ženevi 15.07.2015.

Opširnije...

Edukacija stručnjaka/inja koji/e rade na suzbijanju nasilja u obitelji

Zenskasoba18092015U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, a u okviru projekta „Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji“, u Tribinama Grada Zagreba održan je trening stručnjaka/kinja različitih struka (policija, zdravstvo, socijalna skrb, sudstvo, organizacije civilnog društva) koji/e rade na suzbijanju nasilja u obitelji i koji/e su u direktnom kontaktu sa žrtvama nasilja u obitelji.

Opširnije...

Pravna podrška osobama koje su preživjele trgovanje ljudima

trgovanjeljudimawebU organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, a u okviru projekta „Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija u slučajevima trgovanja ljudima“ održan je stručni skup na temu „Pravna podrška osobama koje su preživjele trgovanje ljudima“. Na skupu su sudjelovali/e predstavnici/ice nadležnih institucija (DORH-a, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Županijskog suda u Splitu), ministarstava (Ministarstva pravosuđa, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva unutarnjih poslova),  pravobraniteljskih ureda te organizacija civilnog društva (Ženska udruga Izvor, Ženska soba-Centar za seksualna prava, Hrvatski pravni centar, Hrvatski crveni križ, Udruga Brod), kao i odvjetnice Sanja Bezbradica Jelavić i Sandi Mršić Basta.

Opširnije...

Promovirana knjižica "Roditeljstvo iza rešetaka"

RoditeljstvoizaresetakaWEBU organizaciji udruge RODA u kinu Europa održana je promocija knjižice „Roditeljstvo iza rešetaka“ koja sadrži priče deset bivših zatvorenica koje su odslužile kaznu u Kaznionici u Požegi. Novinarka Marina Borovac prikupila je priče u kojima bivše zatvorenice govore o održavanju bliskosti s djecom za vrijeme dok su služile kaznu zatvora, o porodu i prvim godinama odrastanja svog djeteta u Kaznionici. Uz autoricu knjige, na događanju su govorile i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, Psihologija Ljiljana Vukota i fotografkinja Marina Paulenka čije su fotografije iz ciklusa Drugi dom predstavljene u knjižici.

Opširnije...

Sastanak sudionica "Ženskog suda" u Centru za ženske studije

centar02072015Sudionice regionalnog „Ženskog suda – feministički pristup pravdi“ iz Republike Hrvatske (svjedokinje, aktivistkinje i suradnice suda), održanog 7.-10. svibnja 2015. u Sarajevu, sastale su se u Centru za ženske studije radi razmjene utisaka iz Sarajeva. Na ovom alternativnom sudu 36 žena iz svih područja bivše Jugoslavije svjedočilo je o iskustvima nepravdi i nasilja pretrpljenih tijekom rata, ali i u miru, govorile o nepriznatim, skrivenim i prešućenim zločinima, i to u nazočnosti više od 500 osoba, između ostalih i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić.

Opširnije...

Održan sastanak s udrugom B.a.B.e. vezano za partnerstvo na prijavi na natječaj EU za projekte

20150619 110434Pravobraniteljica je danas održala sastanak s predstavnicama udruge B.a.B.e. na temu partnerstva na nedavno objavljenom natječaju Europske komisije u sklopu Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020., u području suzbijanja diskriminacije i integracije Roma. Jedna je od ciljanih osnova je i ona na temelju spola, a aktivnosti koje se predviđaju su, između ostalih, provođenje istraživanja, edukacija i javnih kampanja.

Opširnije...

Održan sastanak s partnericama na EU Progress projektu „Gender Pay Gap“

20150618 145555 malaPravobraniteljica je danas održala sastanak s predstavnicama udruge CESI s kojom je partnerica na EU Progress projektu „Gender Pay Gap: New solutions for an old problem“.

Na sastanku su dogovorene projektne aktivnosti. Jedna od aktivnosti je osnivanje neformalne mreže Gender Wage Watchers čiji je cilj okupiti relevantne stručnjakinje i stručnjake na temu rodnog jaza u plaćama s ciljem razmjene iskustava i utjecanja na promjene kako u vlastitoj zemlji tako i na razini Europske unije.

Opširnije...

Studijski posjet volonterki koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja

volonterke15062015U organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova posjetile su danas volonterke u organizacijama civilnog društva koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja i diskriminacije. Predstavljen im je rad institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, područja i osnove diskriminacije u nadležnosti, zakonodavni okvir, ovlasti te način postupanja temeljem pritužbi građana i građanki na diskriminaciju, a pogotovo pritužbi vezanih za obiteljsko nasilje. Posebno je istaknuto i zagovaranje pravobraniteljice da se što prije potpiše Istanbulska konvencija te je s tim u vezi dogovorena i daljnja suradnja s Centrom Rosa.

Opširnije...

Pravobraniteljica o jazu u plaćama

Bec2015PRSwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Beču na sastanku pod nazivom „Jaz u plaći - nove mogućnosti za stari problem - razvijanje transnacionalnih strategija za rješavanje rodnog jaza u plaćama zajedno sa sindikatima i tijelima za ravnopravnost“. Sastanku su prisustvovali svi partneri EU Progress projekta Gender Pay Gap u kojem je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova projektna partnerica udruzi CESI koja zajedno s partnerima iz Austrije, Estonije, Njemačke, Španjolske i Švedske provodi projekt u Republici Hrvatskoj.

Opširnije...

Civilne udruge predstavile Izvještaj o stanju ljudskih prava u RH u 2014.

Ljudska prava u RH u 2014U organizaciji Kuće ljudskih prava Zagreb predstavljen je Izvještaj o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj u 2014. godini. Izvještaj je nastao u sklopu djelovanja Centra znanja za društveni razvoj u području promicanja i zaštite ljudskih prava, a predstavili su ga urednica Milana Romić iz Kuće ljudskih prava, Ljubo Manojlović iz Srpskog Demokratskog Foruma, Milena Čalić Jelić iz Documente, Nataša Škaričić - novinarka, Kristina Jandrić iz Svitanja, Nikol Bulat iz Pravne klinike Kuće ljudskih prava i Đordana Barbarić iz udruge MoST iz Splita. 

Opširnije...

Obilježen Svjetski dan poduzetnica

danpoduzetnica2015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG i pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović koja je održala i pozdravni govor. Osim predsjednice pozdravne govore održali su Sofija Šmitran, predsjednica udruge Krug, Luka Burilović, predsjednik HGK, Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Nansi Tireli, saborske zastupnica i predsjednica Saborskog Odbora za ravnopravnost spolova.

Opširnije...