Konferencija žena s invaliditetom "Nasilju - NE i NE..."

soihprosinacU organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u Zagrebu je održana Treća konferencija žena s invaliditetom pod nazivom „Nasilju – NE i NE…“, a na kojoj se raspravljalo o spolnim i reproduktivnim pravima žena i djevojaka s invaliditetom te o različitim oblicima nasilja, posebice o seksualnom i obiteljskom nasilju. Na konferenciji su izlagale predstavnice državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave navedenom problematikom. Podršku konferenciji, kao i ranijih godina, dala je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova čija je savjetnica Martina Krnić aktivno sudjelovala u raspravi u kojoj je iznijela iskustva iz prakse Pravobraniteljice, posebice vezano uz postupanje nadležnih tijela u slučajevima nasilja u obitelji.

 

Savjetnica se osvrnula na važnost proaktivnog i senzibilnog pristupa policije prilikom intervencija radi nasilja u obitelji, važnost prepoznavanja svih oblika nasilja (posebice ekonomskog i psihičkog), pitanje pravne kvalifikacije nasilja u obitelji odnosno distinkcije između prekršaja i kaznenog djela kao i na problematiku sankcioniranja partnerskog nasilja. Savjetnica je sudjelovala i na panel raspravi o mogućnostima unapređenja reproduktivnog zdravlja žena s invaliditetom obzirom kako institucija Pravobraniteljice kontinuirano prati navedeno područje.