Lokalni program Akademije za politički razvoj za Međimursku županiju i gradove Hrvatskoga zagorja

APRU Čakovcu je održan modul II Lokalnog programa Akademije za politički razvoj za Međimursku županiju i gradove Hrvatskoga zagorja. Na skupu je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić održavši izlaganje pod nazivom „Ravnopravnost spolova u područjima političke participacije, obrazovanja i rada“.

Lokalni program dio je projekta „LAPR - Lokalni programi Akademije za politički razvoj“ i namijenjen je osnaživanju lokalnih dionika na području aktivnog i demokratskog građanstva i njihovom aktivnom uključivanju u sve segmente društvenog života u lokalnoj zajednici. Projekt se provodi uz financijsku i organizacijsku potporu Međimurske županije i Udruge gradova - partnera Akademije za politički razvoj. Polaznici/e programa su predstavnici različitih sektora: jedinica lokalne samouprave, tijela državne i javne uprave, organizacija civilnoga društva, medija, pomladaka političkih stranaka, te poduzetnici i aktivisti različitih profila.

Savjetnik pravobraniteljice polaznike/ce je kroz svoje izlaganje upoznao sa stupnjem postignute ravnopravnosti spolova na lokalnoj i nacionalnoj razini u područjima političke participacije, obrazovanja te zapošljavanja i rada, te je razložio glavne prepreke za postizanje ravnopravnosti spolova na čijem uklanjanju je potrebno raditi. Nakon izlaganja razvila se rasprava iznimno aktivnih polaznika/ca programa.