Sudjelovanje na obilježavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

soih16danaU organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH održan je okrugli stol povodom obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama pod nazivom „Progovorile smo o nasilju, ne čuju nas!“. Kampanja je započela 25. studenog 2018. (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) i završila je 10. prosinca 2018. (Međunarodni dan ljudskih prava), čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava te oblik diskriminacije žena. Ovogodišnji slogan kampanje je bio: „Oboji svijet narančasto: #Poslušaj i mene“.

Podršku kampanji dale je i institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova čija je savjetnica Martina Krnić prisustvovala okruglom stolu. S obzirom da je u tijeku izrada novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, savjetnica je kratko ukazala na dosadašnju ulogu i aktivnosti Pravobraniteljice vezano uz nasilje u obitelji, a u cilju aktivnog uključivanja institucije Pravobraniteljice u izradu novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Helena Štimac Radin (ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH) predstavila je Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. godine, a ulogu novog Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja izložila je Senka Sekulić Rebić (psihologinja Ženske sobe). Sandra Batlak (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) osvrnula se na aktivnosti u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji s naglaskom na Sporazum o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koji je potpisan povodom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Predstavila je ovogodišnje aktivnosti ministarstva poduzete vezano uz nasilje nad ženama pri čemu je posebno istaknula i tri edukacije djelatnika/ica centara za socijalnu skrb koje je održala Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Sandra Batlak se osvrnula i na novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji čija izrada je u tijeku, a o važnosti navedenog Protokola govorila je i Marica Mirić iz SOIH-a. Završno je predstavljen rad SOIH - SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja u 2017. godini.