Pravobraniteljica uključena u praćenje provedbe EU projekta na temu seksualnog iskorištavanja u Europi

DESIrEDanas je u Zagrebu održan prvi sastanak Nacionalnog odbora za praćenje projekta DESIrE („Demand for Sexual Exploitation in Europe“) u koje je uključena institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Projekt zajednički provode Sveučilište Vrije (Bruxelles), Sveučilište Tilburg, Sveučilište Varšava, Sveučilište Uppsala i Udruga LET iz Zagreba, a financiran je sredstvima Europske komisije. Provedba traje do 31. prosinca 2018. godine.

Projekt je predstavila izvršna direktorica udruge LET Iva Jovović. Glavna projekta aktivnost je provedba istraživanja kojim se namjerava ispitati niz pitanja vezanih uz seksualno iskorištavanje (prostituciju). Istraživanje će se provesti u Belgiji, Nizozemskoj, Švedskoj, Poljskoj i Hrvatskoj, a obuhvatit će pet skupina ispitanika: kupce seksualnih usluga, seksualne radnice, žrtve trgovanja ljudima radi seksualnog iskorištavanja, predstavnike institucija i javnost.

Kao član Nacionalnog odbora za praćenje projekta DESIrE imenovan je savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić, koji je na današnjem sastanku predložio proširivanje istraživanja u vidu uvrštavanja dodatnog pitanja u upitnik koje bi se odnosilo na ispitivanje stavova o kriminalizaciji (kažnjavanju) korisnika seksualnih usluga i kažnjavanju seksualnih radnica. Prijedlog će se razmotriti budući da je izrada metodologije istraživanja i upitnika još u tijeku.

Osim predstavnika Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao članovi/ce Odbora sastanku su prisustvovali predstavnici/e Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Centra za socijalnu skrb Zagreb, Visokog prekršajnog suda, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i dr.

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama udruge LET.