Sudjelovanje na okruglom stolu o pravima transrodnih osoba

transaid za web okrugli stol 24-04-2017Savjetnik Pravobraniteljice, Nebojša Paunović sudjelovao je na okruglom stolu naziva: 'Poboljšanje prava trans, inter i rodno varijantnih osoba' u organizaciji udruga TransAid i Zagreb Pride. Na predavanju su se čula izlaganja o pravima transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj te su se predstavili rezultati istraživanja o pravnom priznanju roda u RH.

O pravima interspolnih osoba u Europi izlagala je predsjedavateljica islandskog Centra za ljudska prava Kitty Anderson, da bi se zaključno prezentirale detaljne Preporuke za poboljšanje prava trans, inter i rodno varijantnih osoba u Hrvatskoj izdane u okviru projekta naziva 'Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo' koji financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Predstavnik Pravobraniteljice izložio je na okruglom stolu sve aktivnosti koje institucija Pravobraniteljice provodi s ciljem unaprjeđenja i zaštite prava transrodnih osoba u RH te buduće planove za rješavanje preostalih otvorenih pitanja.

Okrugli stol koji je organiziran u sklopu navedenog projekta 'Poštuj ljudska prava - gradi uključivo društvo' provodi Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" s partnerima Zagreb Pride i Trans Aid.