Okrugli stol "Glas za žrtve seksualnog nasilja"

zs20162Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba, a u okviru projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“, održan je okrugli stol pod nazivom „Glas za žrtve seksualnog nasilja“.

Uvodno izlaganje o seksualnom nasilju održala je dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, iznijevši i relevantne statističke podatke, kao i rezultate pojedinih istraživanja o navedenoj problematici. Naime prema istraživanju koje je 2005. provela Ženska soba, 17 % žena u Republici Hrvatskoj  doživjelo je silovanje ili pokušaj silovanja. Kao relevantne činjenice o seksualnom nasilju istaknula je problem njegovog neprijavljivanja (zbog stigmatizacije žrtava, nepovjerenja u pravosuđe, straha), činjenicu kako prijavljivanje stvara dodatnu traumatizaciju, dugotrajnost postupaka (u pravili 3-6 godina), nedostatak psihološke pomoći i podrške te negativne reakcije i predrasude društva.
 
O ulozi Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i Radnoj skupini za praćenje provedbe Protokola pri Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH izlagala je mr. sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Ulogu Povjerenstva za ravnopravnost spolova u prevenciji seksualnog nasilja i osiguravanju pomoći i podrške žrtvama predstavila je Margareta Mađerić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, koja je istaknula i ulogu sigurnih kuća te problem ekonomskog nasilja kao posebnog oblika nasilja.

Pravnu regulativu kaznenih djela protiv spolnih sloboda izložio je doc.dr.sc. Zoran Burić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Lana Peto Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, osvrnula se na ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja na sudu i potrebi poboljšanja prema propisima EU i nacionalnog prava osvrnuvši se posebice na prava žrtve i oštećenika prema relevantnim zakonima.

Završno izlaganje održala je Ana Ergović Kuzmanović iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Zagrebu koja se osvrnula na primjere iz dosadašnje prakse vezano uz sustavnu pomoć i podršku žrtvama i svjedocima seksualnog nasilja koju pružaju Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
 
U raspravi koja je uslijedila sudjelovala je i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je iznijela dosadašnja iskustva i praksu Pravobraniteljice vezano uz problematiku silovanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, posebice se osvrnuvši na zaprimljene pritužbe građana/ki koje se odnose na navedenu problematiku. Naime tijekom 2015. Pravobraniteljica je zaprimila jednu pritužbu koja se odnosila na neprikladan i rodno nesenzibilni tretman policije prema pritužiteljici prilikom prijavljivanja silovanja radi čega je uputila upozorenje i preporuku. Istodobno Pravobraniteljica je tijekom 2015.,, kao i prijašnjih godina, zaprimila niz pritužbi koje su se odnosile na problematiku spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, a u pojedinim slučajevima je nakon provedenog ispitnog postupka, pored upozorenja i preporuka upućenih poslodavcu, podnosila prijave i nadležnim državnim odvjetništvima.