Sastanak s predstavnicama Centra ROSA

CentarRosaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s predstavnicama Centra ROSA, Nelom Pamuković i Stelom Šimić, koje su predstavile tri projekta sufinancirana sredstvima Europske unije. Prvi je međunarodni projekt „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja“ koji će završiti konferencijom u rujnu kojom će se još jednom pozvati na ratifikaciju Istanbulske konvencije koju zagovara i pravobraniteljica od njezinog donošenja, a o čemu će govoriti i na konferenciji.

Pravobraniteljica će također podržati i međunarodni projekt „PRVE – igradnja kapaciteta za prve točke kontakta za žrtve nasilja u obitelji i druge oblike rodno utemeljenog nasilja“, kojim se želi osigurati široko dostupna podrška i informacije u kriznim situacijama i situacijama kad nije moguće profesionalno savjetovanje. Projekt se provodi u suradnji s 4 organizacije iz Slovenije te organizacijama iz Velike Britanije i Bugarske.

Treći projekt „Djeca bez pratnje u sudskim postupcima“, provodi se u suradnji s organizacijama iz Londona i Irske, a vezan je za dječja ljudska prava s naglaskom na djecu bez pratnje u sudskim postupcima. U okviru projekta  naglasak će biti na razmjeni primjera dobre prakse i suradnji s pravnim stručnjacima i stručnjakinjama iz pravosudnih institucija te nevladinih organizacija.