Obilježavanje 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

soih22092015U organizaciji SOIH – Mreže žena s invaliditetom, a povodom obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Tribinama Grada Zagreba održan je okrugli stol na kojem je izlaganje održala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić. U svom izlaganju Pravobraniteljica se osvrnula na UN-ovu Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), a posebice na Zaključne primjedbe Odbora za uklanjanje diskriminacije žena koje se odnose na Četvrto i peto periodično izvješće za Hrvatsku koje je predstavljeno u Ženevi 15.07.2015.

 

Pravobraniteljica je u svom izlaganju iznijela glavna područja zabrinutosti Odbora te je pritom navela konkretne aktivnosti i mjere koje je ona u svom dosadašnjem radu poduzimala vezano uz navedena područja. Tako je Pravobraniteljica istaknula uspostavljenu suradnju s Policijskom akademijom u vidu edukacije pol. službenika/ica, potrebu ratifikacije tzv. Istanbulske konvencije, problematiku dvostrukog uhićenja kao i (ne)sankcioniranja partnerskog nasilja te problem financiranja skloništa za žrtve obiteljskog nasilja. Istaknula je i brojne aktivnosti koje poduzima vezano uz ravnopravnost spolova na području obrazovanja, zapošljavanja, medija, zdravlja (posebice reproduktivnih prava žena), sudjelovanja žena u javnom i političkom životu te aktivnosti vezane uz rizik višestruke diskriminacije žena (žene u ruralnim područjima i Romkinje).

Pored Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, izlaganja je održala i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak, koja je iznijela iskustva iz rada svoje institucije vezano uz žene  s invaliditetom. Posebno je istaknula problematiku neadekvatnog smještaja žena s psihičkim poteškoćama kao i općenito problem ovisnosti osoba s invaliditetom o tuđoj pomoći, a što svakako utječe i na (ne)prijavljivanje nasilja od strane osoba s invaliditetom.

Izlaganje o seksualnom nasilju, situaciji u Republici Hrvatskoj i o ulozi Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja održala je Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Prema istraživanju koje je 2005. provela Ženska soba, 17 % žena je doživjelo silovanje ili pokušaj silovanja, a čak 95 % njih to nije nikada prijavilo, što je posebno zabrinjavajući podatak.

Završno izlaganje održala je Gordana Jurčević, predsjednica SOIHMreže žena s invaliditetom, koja se osvrnula na Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Više o događaju možete pročitati ovdje:

Održan okrugli stol povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ženskasoba.hr, 24.9.2015.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Nasilje nije privatna već javna stvar, Ius-info, 23.9.2015.

Najava okruglog stola povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Zenskasoba.hr, 21.9.2015.

Milanka Opačić: Nasilje nije stvar privatnosti i obitelji, SlobodnaDalmacija.hr, 22.9.2015.

Sudjelovanje na Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna, Savez društava multiple skleroze Hrvatske, 22.9.2015.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Nasilje je javna stvar, SEEbiz.eu, 22.9.2015.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Hrvatski katolički radio.hr, 22.9.2015.

Okrugli stol povodom obilježavanja Dan borbe protiv nasilja nad ženama, Posi.hr, 23.9.2015.