Edukacija stručnjaka/inja koji/e rade na suzbijanju nasilja u obitelji

Zenskasoba18092015U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, a u okviru projekta „Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji“, u Tribinama Grada Zagreba održan je trening stručnjaka/kinja različitih struka (policija, zdravstvo, socijalna skrb, sudstvo, organizacije civilnog društva) koji/e rade na suzbijanju nasilja u obitelji i koji/e su u direktnom kontaktu sa žrtvama nasilja u obitelji.

Trening ima četiri modula, a u okviru Modula 3 – Uloga institucija u radu sa žrtvama nasilja u obitelji, izlaganje je održala Martina Krnić, savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koja je predstavila praksu Pravobraniteljice na području obiteljskog nasilja. U svom izlaganju, osim pravnog okvira na području nasilja u obitelji, savjetnica se osvrnula i na primjere dobre, ali i loše prakse u postupanju nadležnih institucija, a za koje slučajeve je Pravobraniteljica saznala kroz pojedinačne pritužbe građana/ki koje svakodnevno zaprima. Pritom su iznesene i preporuke koje Pravobraniteljica upućuje nadležnim institucijama, a u okviru svojih zakonskih ovlasti, odnosno vezano uz povredu načela ravnopravnosti spolova. O svemu navedenom Pravobraniteljica kontinuirano izvještava i Hrvatski sabor kroz svoja godišnja izvješća o radu.