Ostala

Sastanak na temu pripreme istraživanja o ravnopravnosti spolova u rukometu

Sastanak 5.12.2018. malaPravobraniteljica Višnja Ljubičić je zajedno sa savjetnikom Josipom Grgićem održala sastanak s predstavnicom Hrvatskog rukometnog saveza Lidijom Bojić-Ćaćić i profesoricom s Hrvatskih studija u Zagrebu Zrinkom Greblo Jurakić.

Opširnije...

Sastanak vezan za participaciju romske populacije u društvenom i gospodarskom životu

kajtazidragicevicPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u svom uredu sa zastupnikom Veljkom Kajtazijem i pravobraniteljicom za djecu, Helencom Pirnat Dragičević. Sastanak je organizirala pravobraniteljica Ljubičić kao nastavak susreta i razgovora sa zastupnikom manjina u Hrvatskom saboru prigodom svog nedavnog boravka u Pakracu. Tema razgovora bila je veća uključenost i participacija romske populacije u društvenom i gospodarskom životu s naglaskom na one ciljane skupine koje su u fokusu rada i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljice za djecu.

Sastanak posvećen promicanju načela ravnopravnosti spolova u sportu

hrvruksavezWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s Lidijom Bojić-Ćaćić, bivšom rukometnom reprezentativkom Hrvatske i instruktoricom Hrvatskog rukometnog saveza za ženski rukomet s kojom je razgovarala o promicanju načela ravnopravnosti spolova u sportskim savezima u Republici Hrvatskoj te je upoznala s inicijativom o potrebi istraživačkog rada i edukacija sa mladim sportašicama kada se radi o rodnoj ravnopravnosti, rodnim stereotipima, percepciji žena u sportu i medijima te spolnom uznemiravanju.

Opširnije...

Sudjelovanje u obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova

femicidewatchstudeniU organizaciji Ravnateljstva policije i Policijske uprave zagrebačke, u Informativnom centru za prevenciju Policijske uprave zagrebačke održan je prigodni program povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – „Femicide Watch“. Tom prigodom predstavljeni su rezultati istraživanja Ravnateljstva policije na temu „Rodno uvjetovano nasilje – Femicide Watch“, a u sklopu kojega su izvršene analize svih predmeta koji se odnose na ubojstva žena tijekom 2016. i 2017. godine. Naime u navedenom razdoblju ubijeno je ukupno 38 žena, od čega 33 od strane njima bliskih osoba.

Opširnije...

Sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova

minregionalnogU Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova održan je sastanak na kojem su dogovorene aktivnosti edukacijske radionice o spolnim i rodnim stereotipima u raznim područjima života i njihove posljedice na napore koje društvo čini u uspostavi pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Radionica će se održati 12. prosinca, a ciljana grupa su osobe za informiranje i komunikaciju i njihovi/e zamjenici/e u ministarstvima. Ovo je druga po redu radionica koju Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provodi u suradnji s Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova. Na sastanku su ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovali savjetnici Josip Grgić, Martina Strunjak i Nevenka Sudar, a ispred Ministarstva savjetnica Ana Karačić i kolege i kolegice iz Sektora za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova.

Mišljenje Pravobraniteljice o izmjenama Zakona o udomiteljstvu

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputila je svoje komentare na Prijedlog Zakona o udomiteljstvu predlagatelju propisa. U svojem dopisu Pravobraniteljica je navela da pozdravlja ovu zakonsku inicijativu kojoj je svrha deinstitucionalizacija djece i odraslih osoba koji su na smještaju u ustanovama, prevencija institucionalizacije te poboljšanje kvalitete usluge skrbi u udomiteljskim obiteljima, ali i da je dužna ukazati na uočene problematične dijelove predmetnog Prijedloga Zakona, a koji se tiču pitanja iz njezine nadležnosti.

Opširnije...

Usvojen prijedlog Pravobraniteljice vezano uz postupanje prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova se uključila u javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta (Pravilnik). Pravobraniteljica je podržala predviđenu izmjenu čl.11.st.3. Pravilnika te je ujedno ukazala i na čl.11.st.1. Pravilnika koji govori o poštivanju dostojanstva djeteta i ovršenika prilikom provedbe ovrhe, kao i o postupanju s dužnim obzirom prema djetetu, ovršeniku i članovima/icama njegovog kućanstva. Naime, Pravobraniteljica je ukazala da bi u predmetnoj odredbi, pored navedenog, svakako trebalo dodatno naglasiti i specifične potrebe djeteta, ovršenika i članova/ica njegovog kućanstva obzirom na njihov eventualni invaliditet (odnosno teškoće u razvoju djeteta), narušeno zdravstveno stanje kao i trudnoću. O navedenim specifičnim potrebama svakako bi trebalo voditi računa prilikom provedbe ovrhe te, shodno svakom pojedinačnom slučaju, osigurati primjereni i odgovarajući tretman, posebice medicinski i psihološki.

Opširnije...

Pravobraniteljica sudjelovala na 11. danima elektroničkih medija u Sv. Martinu na Muri

11daniAEMPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sa savjetnicom za medije Nevenkom Sudar sudjelovala je na 11. danima elektroničkih medija u Sv. Martinu na Muri koje je organizirala Agencija za elektroničke medije. Pravobraniteljica je bila gošća panela koji je bio posvećen ženama u sportu i načinu na koji ih mediji prate. Pravobraniteljica je govorila o stereotipnim podjelama na ženske i muške sportove kao i predrasudi da se sportom ipak primarno bave ili trebaju baviti muškarci. Govorila je i o slučajevima iz prakse temeljem pritužbi trenerica, kojima je onemogućeno jednako napredovanje zbog materinstva, o drugačijem vrednovanju i nagrađivanju žena i muškaraca na natjecanjima te o reagiranju pojedinih institucija i pravnih osoba u sportu na upozorenja i preporuke.

Opširnije...

Sudjelovanje na 23. Hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom

soih2018U organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, u hotelu Holiday u Zagrebu održan je XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem o temi: „Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – obrazovanje, zapošljavanje i neovisno življenje“. Na simpoziju su sudjelovali/e predstavnici/ice državnih tijela i organizacija civilnog društva koji/e su predstavili/e aktivnosti usmjerene na pomoć i podršku osobama s invaliditetom, posebice vezano uz inkluzivno obrazovanje i podršku obrazovnoj politici. Također su predstavljene i novine vezano uz sustav profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i dobra praksa Grada Zagreba u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Opširnije...

Sastanak Radne skupine za izmjene i dopune Protokola o integraciji žrtava trgovanja ljudima

Ured za lj pr VRHU prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održan je sastanak Radne skupine za izmjene i dopune Protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima, a u kojoj sudjeluje i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica se aktivno uključila u rad navedene Radne skupine ukazujući na nužnost prepoznavanja specifičnih potreba svake pojedine žrtve, pri čemu svakako treba imati u vidu spol i dob žrtve kao i oblik eksploatacije kojem je žrtva bila izložena, ali i spolnu orijentaciju, rodni identitet te eventualnu trudnoću odnosno majčinstvo/očinstvo žrtve. Naime pojedine kategorije žrtava trpe različite posljedice nasilja kojem su bile izložene te stoga treba razviti specijalizirani, sveobuhvatni i interdisciplinarni pristup u pružanju pomoći i podrške.

Opširnije...

Pravobraniteljica na konferenciji "Žene u poduzetništvu" Europske banke za obnovu i razvoj

ebdrkonferencijawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, obratila se uvodnim izlaganjem sudionicima/ama konferencije Žene u poduzetništvu: Pokretači rasta u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj. U izlaganju se osvrnula na položaj žena na tržištu rada općenito te na specifičnosti žena u poduzetništvu. Naglasila je da je Republika Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima Strategiju razvoja poduzetništva žena, a da nas članstvo u Europskoj uniji obvezuje na primjenu javnih politika EU među kojima su i one kojima se promiču jednake mogućnosti i nediskriminacija. Razlog zašto se često govori o ženskom poduzetništvu je taj što ono treba više podrške da bi se razvijalo.

Opširnije...

Predavanje Pravobraniteljice na 10. Kongresu studenata prava

pravnifaks1710Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova odazvala se pozivu za sudjelovanje na 10. Kongresu studenata prava u organizaciji Udruge Pravnik pod nazivom „70 godina Opće deklaracije o ljudskim pravima“, a pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. Trodnevni Kongres okupio je brojne stručnjake/inje, znanstvenike/ce i praktičare/ke. Kako bi im približila antidiskriminacijski zakonodavni okvir i ovlasti Pravobraniteljice, savjetnica Martina Strunjak, je ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održala predavanje sudionicima i sudionicama te opisala slučajeve iz prakse s ciljem osvješćivanja ukorijenjenosti i raširenosti problematike diskriminacije temeljem spola u našem društvu.

Opširnije...

Sastanak pravobraniteljice s bjelovarsko-bilogorskim županom Damirom Bajsom

zupanBajsWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u Bjelovaru sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije, Damirom Bajsom. Razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima županije i županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova u okviru ostvarivanja ustavnog načela ravnopravnosti spolova, o podršci i mjerama koje lokalna zajednica provodi vezano za pružanje potpore zaposlenim roditeljima i zadržavanju žena na tržištu rada, projektima i financijskim sredstvima koje je županija ostvarila kroz europske fondove, porastu BDP-a, zaustavljanju trenda iseljavanja stanovništva i kvaliteti života u županiji. Pravobraniteljica je županu predstavila dosadašnje EU-projekte i napore koje ulaže na osvještavanju lokalne zajednice u područjima koja su od interesa za ravnopravnu zastupljenost i ostvarivanje prava žena i muškaraca.

Dogovor oko buduće suradnje s Agencijom za elektroničke medije

aemlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s predsjednikom Vijeća za elektroničke medije Josipom Popovcem i članovima i članicama Vijeća. Razgovaralo se o problemima u dosadašnjoj suradnji i dogovoreni su modaliteti buduće suradnje dvije institucije po pitanjima vezanima uz poštivanje načela ravnopravnosti spolova u medijima i definiranja zajedničkih ciljeva i djelovanja.

Okrugli stol „Mogu li mama i tata?“ u Virovitici

viroviticastolWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je danas na okruglom stolu koji je pod nazivom „Mogu li i mama i tata?“ organizirala udruga S.O.S. Virovitica kao završetak projekta „I mama i tata mogu…“ Stol je organiziran kako bi se upozorilo na problem neravnopravnosti roditelja u odgoju djece i u obavljanju kućanskih obaveza, ali i na društveno shvaćanje i prihvaćanje očeva roditeljskog dopusta tijekom prve tri godine djetetova života. 

Opširnije...