Ostala

Tribina "Neprihvatljiva ponašanja mladih na društvenim mrežama i internetu"

tribinezg2102U organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež održan je interdisciplinarni stručni skup naziva „Neprihvatljiva ponašanja mladih na društvenim mrežama i internetu“ na kojem se raspravljalo o zloupotrebi računalne i informacijske tehnologije od strane i na štetu mladih. Stručni skup otvorila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lana Peto Kujundžić, a o svojim iskustvima govorili su sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Odjela za mladež Dijana Rizvić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak, službenik za prevenciju MUP-a Ivo Jakić, specijalistica psihijatrica Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Irena Rojnić Palavra te socijalna pedagogica Ana Rakić. Skupu su prisustvovale savjetnica Pravobraniteljice Gordana Gradinščak Kovačević i stručna suradnica Martina Strunjak.

Opširnije...

Suradnja Pravobraniteljice s Ministarstvom unutarnjih poslova

sastMUPPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s Anitom Matijević, voditeljicom Odjela maloljetničke delikvencije MUP-a, na temu „Aktivnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u odnosu na MUP“. Razgovaralo se o dosadašnjoj praksi postupanja policijskih službenika/ca u slučajevima obiteljskog nasilja i nasilja općenito, s ciljem poboljšanja prakse i ujednačavanja postupanja, a s obzirom na izdana upozorenja i preporuke Pravobraniteljice u slučajevima kada su utvrđeni propusti u postupanja policijskih službenika/ca, kao i o aktivnostima tijekom 2019. godine koje su usmjerene na provođenje edukacije policijskih službenika/ca od strane Pravobraniteljice. 

Opširnije...

Okrugli stol "Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu"

HSsvi2U organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za djecu, Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, u Hrvatskom saboru je održan okrugli stol „Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu“. Skup su pozdravile Irena Petrijevčanin Vuksanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i Marija Crnković, voditeljica Službe za međunarodnu suradnju i EU fondove, Središnji državni ured za šport. Uslijedila su izlaganja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, zastupnika u Hrvatskom saboru Veljka Kajtazija, voditeljice Odjela maloljetničke delikvencije Ministarstva unutarnjih poslova Anita Matijević, znanstvenica sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Zrinka Greblo Jurakić i predstavnica Hrvatskog rukometnog saveza, Lidija Bojić-Ćaćić.

Opširnije...

Sastanak s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore

prsihokPravobraniteljica Višnja Ljubičić i njezina stručna suradnica Martina Strunjak sastale su se s dopredsjednikom Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Mladenom Klasnićem i blagajnikom i članom Izvršnog odbora Mariom Jankovićem. Sastanak je organiziran s ciljem upoznavanja Pravobraniteljice s novoizabranim vodstvom HOK-a te radi dogovora o budućim zajedničkim aktivnostima. Dopredsjednik HOK-a gospodin Klasnić izrazio je otvorenost za sve oblike suradnje u pitanjima od zajedničkog interesa, a koja obuhvaćaju i društvene probleme koji se nalaze u fokusu Pravobraniteljice.

Opširnije...

Sastanak na temu nasilja kojem su izložena djeca i žene migrantice

azilPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u svom uredu s Lovorkom Marinović, vanjskom suradnicom projekta «Osnaživanje žena i djece migrantske populacije za borbu protiv seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja - WE ACT» koji provode Liječnici svijeta Belgija - Ured za Hrvatsku. Razgovaralo se o projektu čiji je cilj prevencija seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja kojem su izložena djeca i žene migranti i izbjeglice.

Opširnije...

Sastanak s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM)

IOMPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s predstavnicama Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Ured u Zagrebu, Nikolinom Patalen i Irenom Magnanini, vezano za početak provedbe projekta od strane IOM-a pod nazivom: „Preventing SGBV against migrants and strengthening support to victims“. 

Opširnije...

Posjet studenata i studentica Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

pravnaklinikaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, primila je studente i studentice s Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Posjet je organiziran s ciljem boljeg upoznavanja rada institucije Pravobraniteljice i dogovora o dolascima studenata/ica u ured Pravobraniteljice sukladno Sporazumu o suradnji koji je potpisan između Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pravne klinike Pravnog fakulteta Zagreb. Trinaest studenata/ica upoznato je s nadležnostima i ovlastima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, osnovama diskriminacije po kojima provodi anti-diskriminacijski postupak, područjima iz kojih prima pritužbe građana i građanki o diskriminaciji temeljem osnova iz nadležnosti te osnovnim institucionalnim mehanizmima i zakonodavnim okvirom.

Opširnije...

Održan sastanak s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj

EKpredstavprojektaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s predstavnicima/ama Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj na temu inicijative pod nazivom „EU štiti“. Pravobraniteljica Ljubičić predstavila je projekte kojih je nositeljica, a koji su sufinancirani sredstvima Europske unije. „Uklanjanje staklenog labirinta- jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“ i „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ završeni su s provedbom, dok su projekti „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ i „Jednaka prava, jednake plaće, jednake mirovine“ u tijeku provedbe. Pravobraniteljica je istaknula važnost djelovanja i suzbijanja diskriminacije i neravnopravnosti na području cijele Europske unije i važnosti kontinuirane međuinstitucionalne suradnje kako na nacionalnoj, tako i na razini Europske unije.

Opširnije...

Pravobraniteljica u Novskoj

NovskaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s gradonačelnikom Grada Novske, Marinom Piletićem i njegovom zamjenicom, Marijom Kušmiš, i zamjenikom, Sinišom Kesićem, te predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Sisačko – moslavačke županije, Ivanom Kuzlić. Tema sastanka bila je razmjena iskustva u vezi zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova na području Grada Novske i Sisačko-moslavačke županije s osvrtom na aktivnosti koje pravobraniteljica provodi kao nositeljica dva europska projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama“ i „Jednaka prava – Jednake plaće – Jednake mirovine“.

Opširnije...

Međuresorni sastanak o pitanjima provedbe radnih i socijalnih prava

medjuresornisastU prostorijama Ministarstva rada i mirovinskog sustava održan je međuresorni sastanak kao rezultat inicijative za rješavanjem određenih otvorenih pitanja na području provedbe radnih i socijalnih prava, a na koja je ukazala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Navedenu inicijativu pokrenulo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Uprava za rad i Inspektorat rada) u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Pored predstavnika/ica navedenih ministarstava, na sastanku su sudjelovali i predstavnici/ice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Opširnije...

Održana radionica u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU

prs radionica12122018Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je radionicu o nadležnostima institucije Pravobraniteljice i  rodnim stereotipima koju je organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova uz sufinanciranje sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Radionica je održana za 50-ak osoba za informiranje i komunikaciju u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova.

Opširnije...

Sastanak s državnom tajnicom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

PRSidrzavnatajnicaDjuricWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s državnom tajnicom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Spomenkom Đurić. Sastanak je upriličen prije održavanja druge edukacijske radionice koju pravobraniteljica drži u suradnji i organizaciji navedenog Ministarstva. Prva je održana krajem prošle godine za koordinatore/ice za anti-diskriminaciju, a druga je organizirana za osobe za informiranje i komunikaciju u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova. Na sastanku su razmijenjena iskustva vezana uz edukacije i govorena daljna suradnja.

Seminar o rodnim stereotipima u sportu

Seminar Rodni stereotipi u sportuU organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u hotelu Panorama u Zagrebu održan je IX. seminar za koordinatorice za ravnopravnost spolova u sportu pod nazivom „Rodni stereotipi u sportu“. Jedna od izlagačica bila je pravobraniteljica Višnja Ljubičić, koja je održala izlaganje na temu „Ravnopravnost spolova i sport - praksa Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova“.

Opširnije...

Razmjena informacija o problematici ravnopravnosti spolova

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s predstavnicama društva „Državne nekretnine d.o.o.“  Renatom Sabo - članicom Uprave i direktoricom Društva i predstavnicama Ureda Uprave Anom Vlah - izvršnom koordinatoricom za poslovne procese i Ines Vranješ Radovanović – koordinatoricom za ljudske potencijale koje su predstavile područje svojeg rada i teme vezane za ravnopravnost spolova koje se nalaze u fokusu njihovog rada u narednom razdoblju.

Pravobraniteljica održala predavanje studentima i studenticama Pravnog fakulteta u Osijeku

studentiOsijekwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je predavanje za 40-ak studenata i studentica dodiplomskog i poslijediplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku koji su sa svojim profesorima i profesoricama došli u studijski posjet pravobraniteljskim institucijama u Zagrebu, Pučkoj pravobraniteljici i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica je studente i studentice upoznala s nadležnostima institucije, zakonodavnim okvirom i institucionalnim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije temeljem spola, pojmovima i značenjima definicija ravnopravnosti spolova, rodnih stereotipa i diskriminacije, područjima rada i načinom postupanja te praksom rada po pritužbama građana i građanki.

Opširnije...

Više članaka ...

 1. Sastanak na temu pripreme istraživanja o ravnopravnosti spolova u rukometu
 2. Sastanak vezan za participaciju romske populacije u društvenom i gospodarskom životu
 3. Sastanak posvećen promicanju načela ravnopravnosti spolova u sportu
 4. Sudjelovanje u obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova
 5. Sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova
 6. Mišljenje Pravobraniteljice o izmjenama Zakona o udomiteljstvu
 7. Usvojen prijedlog Pravobraniteljice vezano uz postupanje prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
 8. Pravobraniteljica sudjelovala na 11. danima elektroničkih medija u Sv. Martinu na Muri
 9. Sudjelovanje na 23. Hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom
 10. Sastanak Radne skupine za izmjene i dopune Protokola o integraciji žrtava trgovanja ljudima
 11. Pravobraniteljica na konferenciji "Žene u poduzetništvu" Europske banke za obnovu i razvoj
 12. Predavanje Pravobraniteljice na 10. Kongresu studenata prava
 13. Sastanak pravobraniteljice s bjelovarsko-bilogorskim županom Damirom Bajsom
 14. Dogovor oko buduće suradnje s Agencijom za elektroničke medije
 15. Okrugli stol „Mogu li mama i tata?“ u Virovitici
 16. Pravobraniteljica u Varaždinu na konferenciji uoči pokretanja Akademije za poduzetništvo
 17. Održan koordinacijski sastanak pravobraniteljskih institucija
 18. Izlaganje na tribini „Ravnopravnost spolova u zakonima i praksi“
 19. Posjet Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba i Hrabrom telefonu
 20. Izobrazba pravosudne policije u Lepoglavi