Ostala

Javna rasprava "Suradnja na rješavanju statusnih pitanja - Romi/kinje i policija"

Predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, stručni suradnik za obrazovanje Josip Grgić,  prisustvovao je javnoj raspravi pod nazivom: “Suradnja na rješavanju statusnih pitanja - Romi/kinje i policija” koja je održana u sklopu projekta  "S Romima/kinjama za Rome/kinje" koji Centar za ljudska prava provodi u suradnji s udrugom Romi za Rome, a uz potporu Ureda za nacionalne manjine Vlade RH i Norveškog veleposlanstva.

Opširnije...

Predstavljena nova Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

Na poziv Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH predstavljanju  Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine i Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prisustvovala je načelnica Službe za opće poslove i članica radne skupine za izradu  Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, Mladenka Morović.