Ostala

Sudjelovanje u Partnerskom odboru Nagrade "Ključna razlika"

kljucnarazlika2Na poziv Instituta za razvoj tržišta rada, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje u Partnerskom i Evaluacijskom odboru Nagrade "ključna razlika" u kategoriji ravnopravnost spolova. Natječaj je otvoren od 7. - 28. ožujka 2013. Cilj projekta je isticanje i promoviranje poslodavaca kod kojih postoji raznolikost u radnoj sredini te koji osiguravaju jednake šanse za sve zaposlenike/ce, u skladu s njihovim komeptencijama.

Opširnije...

Sastanak sa županom Međimurske županije

PRSkodzupanaIvanaPerhocaU sklopu posjete Međimurskoj županiji pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se sa županom Ivanom Perhočem. Na sastanku se raspravljalo o problematici obiteljskog nasilja kao rodno uvjetovanog nasilja koje predstavlja oblik spolne diskriminacije te su razmijenjena mišljenja i informacije vezano uz navedenu problematiku. Spomenuto je pitanje rada i financiranja sigurne kuće (Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“) čiji osnivač je i Međimurska županija, a u kojoj je od otvorenja (veljača 2010.g.) do 31.12.2012.g. boravilo 68 korisnika/ica (37 žena i 31 dijete). Župan je pritom naglasio kako se financiranje sigurne kuće od strane Županije odvija bez poteškoća.

Opširnije...

Sastanak s ravnateljicom Obiteljskog centra Međimurske županije

obcentarmedjimzupPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s ravnateljicom Obiteljskog centra Međimurske županije, Lidijom Vinković. Na sastanku se raspravljalo o problemu ekipiranosti Centra te poteškoćama u njegovom radu. Naime, Obiteljski centar Međimurske županije osnovan je u mjesecu kolovozu 2012.g., a do danas u njemu nije zaposlen niti jedan stručni djelatnik/ica tako da sve poslove u Centru obavlja isključivo ravnateljica. Obzirom na postojeću situaciju, Centar je suočen s brojim poteškoćama tehničke i stručne prirode, a što se odražava i na njegov rad. (Vijest o osnivanju Obiteljskog centra Međimurske županije (foto)).

 

Sastanak sa CZSS Karlovac

CZZS KarlovacU sklopu posjeta Karlovačkoj županiji, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Karlovac, Višnjom Malinar i stručnim djelatnicima/icama Centra.  Ravnateljica je navela statističke podatke vezano uz rad Centra, a prema kojima je u 2012. u Karlovcu bilo oko 1.400 obitelji koje su bile korisnici Centra, a u konačnici cca 4.000-4.500 korisnika/ica.

Opširnije...

Sastanak sa ravnateljem Obiteljskog centra Karlovačke županije

OBCENTKARLOVACPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višna Ljubičić, sastala se s ravnateljem Obiteljskog centra Karlovačke županije Ivanom Delićem. Na sastanku se raspravljalo o pitanjima vezanim uz nadležnost i rad Centra te o problemima s kojma se Centar susreće u praksi. Naime, Centar provodi isključivo savjetodavni rad te nema nikakvih javnih ovlasti u svom radu. Ravnatelj je istaknuo dobru međuresornu suradnju s Centrom za socijalnu skrb Karlovac te s organizacijama civilnog društva, kao i sa policijom, pravosudnim tijelima i nadležnim Ministarstvom.

Opširnije...

Sastanak s ravnateljicom CZSS Šibenik

sibenikPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić susrela se s novom ravnateljicom CZSS Šibenik, Davorkom Grbac Plavčić vezano uz prijedlog suradnje koji je pravobraniteljica uputila svim CZSS RH glede približavanja aspekata postupanja Pravobraniteljice u slučajevima obiteljskog nasilja i uklanjanju predrasuda, prije svega u cilju pružanja mogućnosti centrima da u pojedinačnim slučajevima rada sažzrtvama obiteljskog nasilja traže mišljenje pravobraniteljice. Iznijete su određene teškoće u postupanju rada Centra prvenstveno zbog nedostatka stručnih kadrova.

Opširnije...

Projekt "Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta"

HGK19veljacePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Hrvatskoj gospodarskoj komori na predstavljanju projekta "Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta na području jugoistočne Europe". Regionalni centar za razvoj poduzetnickih kompetencija za zemlje JI Europe (SEECELL) sklopio je ugovor o suradnji s Regionalnim vijećem za suradnju (RCC) u svrhu provedbe projekta promicanja ženskog poduzetništva uz aktivno uključivanje predstavnika javnog i privatnog sektora na području JI Europe.

Opširnije...

Inicijativa za reguliranje prava žrtava seksualnog nasilja tijekom rata

U organizaciji UNDP Croatia i Ministarstva branitelja održan je sastanak Odbora projekta i Savjetodavnog odbora projekta „Prava i potreba ratnih žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj: Nerazriješeno nasljeđe rata 1991-1995.“ Tema sastanka je bila prezentacija navedenog projekta i planirane aktivnosti u provođenju projekta te razumijevanje reparacija u slučajevima seksualnog nasilja tijekom ratnih sukoba.

Opširnije...

Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima

trgovljudU Hrvatskom saboru je svečano prezentiran program EU za Hrvatsku "Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima" kojeg provode vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i rumunjska Nacionalna agencija protiv trgovanja ljudima. Naime trgovanje ljudima je prepoznato kao rastući problem u borbi protiv međunarodno organiziranog kriminala. Vezano uz RH, hrvatski građani i građanke ili strani/e državljani/ke, koji/e su žrtve trgovanja ljudima, u najvećem broju su žene i djevojčice kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Opširnije...

Sastanak sa Uredom za udruge Vlade RH

UredzaudrugePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s ravnateljem Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Igorom Vidačakom i njegovom suradnicom Gordanom Obradović. Sastanak je održan vezano za projekte koji se provode na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini od strane organizacija civilnog društva s naglaskom na teme koje su od interesa za rad institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. U tom smislu dogovorena je i buduća suradnja pravobraniteljice i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opširnije...

Zaštita dostojanstva radnika

Agrokor8veljaceU Agrokoru je održana edukacija ovlaštenih osoba za zaštitu dostojanstva radnika imenovanih sukladno Zakonu o radu. Edukaciju pod nazivom "Zaštita dostojanstva radnika, ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije na radu i pri zapošljavanju" su proveli predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ureda pučkog pravobranitelja i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Opširnije...

Okrugli stol o zločinima iz mržnje

uljpnmPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na okruglom stolu o iskustvu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima zločina iz mržnje, koji je održan u organizaciji Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a u okviru projekta Veleposlanstva Velike Britanije pod nazivom "Supporting the fight against hate crime". Time je pravobraniteljica sudjelovala u jačanju kapaciteta ključnih dionika - policijskih službenika/ca, državnih odvjetnika/ca, pravosudnih djelatnika/ca i članova/ica radne skupine za suzbijanje zločina iz mržnje te predstavnika/ca organizacija civilnog društva.

Opširnije...

Podrška projektu "Igraonica EFZG-a"

ekonomskifaksPredstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručni voditelj doc.dr.sc. Mislav Ante Omazić, voditelj projekta Vladislav Peruško s Tamarom Mauhar predstavili su pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić projekt pod nazivom "Igraonica EFZG-a". Projekt je nastao nakon što se uvidjelo da majke koje su redovite studentice i očevi koji su redoviti studenti moraju, u skladu s bolonjskim procesom, redovito pohađati nastavu, a pri tome nemaju pravo na pomoć pri organizaciji brige o njihovom djetetu.

Opširnije...

Javna rasprava o Nacionalnom programu o ljudskim pravima

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH organizirao je u prostorijama Kuće ljudskih prava Zagreb okrugli stol o donošenju novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova predložila je da se u Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. uvrsti nekoliko mjera vezanih uz poboljšanje pravnog i društvenog položaja spolnih i rodnih manjina te edukaciju.

Opširnije...

Konferencija "Jednaki u različitosti"

jednaki u razlicitostiDana 12. prosinca 2012. održana je konferencija „Jednaki u različitosti“ na kojoj su predstavljene provedene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta istog naziva. Nositelj projekta je bio Hrvatski zavod za zapošljavanje, a u provedbi su sudjelovali i Ured pučkog pravobranitelja i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH kao partnerske institucije. Ciljevi projekta bili su jačanje kapaciteta ključnih dionika tržišta rada u suzbijanju diskriminacije i promicanje dobrih antidiskriminacijske prakse među poslodavcima, kao i podizanje svijesti javnosti o pitanjima  antidiskriminacije i različitosti. 

Opširnije...