Ostala

Predavanje o seksualnom uznemiravanju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

plakat predrad seksuzn za webU organizaciji Studentskog zbora i Vijeća studenata FFZG-a preko Radne grupe protiv uznemiravanja te uz potporu studentske pravobraniteljice, Andree Horvat, savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović, održao je studentima predavanje na temu uznemiravanja i seksualnog uznmiravanja – pravni okvir i praksa Pravobraniteljice. Uz savjetnika Paunovića, predavanje o tome kako se obraniti od seksualnog uznemiravanja te kako ga prijaviti održala je Jelena Čaušević iz udruge Hollaback!

Opširnije...

Pravobraniteljica o položaju žena u gospodarstvu

WECroatiaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na tematskom susretu članica Udruge poduzetnica – WE Croatia na kojem je raspravljano o položaju žena u gospodarstvu i najčešćih problema s kojima se žene u poslovnim okruženjima susreću. Pravobraniteljica je u svom izlaganju naglasila nekoliko činjenica i izazova s kojima se susreću žene na tržištu rada: žene čine većinu nezaposlenih većinu onih koje rade na određeno vrijeme, većinu onih koje su seksualno uznemiravane na radnom mjestu, one koje se prilikom zapošljavanja pita namjeravaju li zatrudnjeti ili imaju li malu djecu one koje po povratku s rodiljnog ostanu bez posla ili ih se premjesti na neadekvatno radno mjesto; većinu onih koje još uvijek nose najveći teret odgoja, brige za djecu, kućanstvo, veliku većinu onih koje idu na rodiljne i roditeljske dopuste i sl., one koje su još uvijek manje plaćene od muškaraca za rad iste vrijednosti (10-11% manje).

Attachments:
Download this file (Glas Slavonije, 1.3.2017.pdf)Glas Slavonije, 1.3.2017.pdf[ ]3360 Kb
Opširnije...

Forum žena zemalja srednje i istočne Europe

PRSEBRDveljacaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se na poziv da se uvodno obrati sudionicama Foruma žena srednje i istočne Europe koji je u Zagrebu organiziralo mađarsko Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine, Veleposlanstvo Mađarske u RH, Europska banka za obnovu i razvoj i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH. Pravobraniteljica se u uvodnom govoru osvrnula na izazove s kojima su suočene žene na tržištu rada bilo da se radi o području zapošljavanja, rada, poduzetništva ili upravljačkih struktura.

Attachments:
Download this file (EBRD Press release.doc)EBRD Press release.doc[ ]68 Kb
Opširnije...

Sastanak s ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

MDOMSPNa inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, u prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je sastanak pravobraniteljice Višnje Ljubičić i ministrice Nade Murganić. Sastanak je održan u cilju nastavka dosadašnje dobre suradnje vezane za zajednička područja rada te razmjenu iskustava. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na zaprimljene pritužbe iz područja roditeljske skrbi (posebice očeva koji iznose sumnju na spolnu diskriminaciju) te na pritužbe iz područja nasilja u obitelji (nedosljedna provedba Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji od strane centara za socijalnu skrb).

Opširnije...

Pravobraniteljica održala sastanak s ministrom zdravstva

Ministarstvo zdravstva - tabla - malaPravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se s ministrom zdravstva, prof.dr.sc. Milanom Kujundžićem i njegovim najbližim suradnicama, dr.sc. Ružicom Palić Kramarić i dr.sc. Delfom Radić-Krišto. Sastanku je također prisustvovala i tajnica Nacionalnog zdravstvenog vijeća (dalje u tesktu: NZV), gospođa Asja Levickij. Pravobraniteljica je, zajedno sa svojim savjetnicima Josipom Grgićem i Nebojšom Paunovićem,  ukratko izložila način rada i ovlasti institucije te objasnila kako se rad i aktivnosti institucije temelje na zaštiti prava građana/ki zagarantiranih prvenstveno Ustavom i Zakonom o ravnopravnosti spolova, ali i svim ostalim zakonima i propisima koje štite ustavno načelo ravnopravnosti spolova, zaključujući da takav pristup zapravo predstavlja zajednički interes svih državnih tijela i ministarstava. Pravobraniteljica je zatim ukazala na posebnosti anti-diskriminacijskog postupka koji se pokreće na temelju pritužbi građana/ki, ukazavši pri tom da je njen primarni interes probleme rješavati pro-aktivno i kroz suradnju, kako s državnim institucijama tako i sa organizacijama civilnog društva.

Opširnije...

Izrada Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima

traffickingU prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH održan je drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, a koji će obuhvaćati razdoblje od 2017. do 2020. godine. Sastanak je održan u cilju izrade prijedloga novih mjera iz područja koja se odnose na pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima te na prevenciju.

Opširnije...

Sastanak u Ministarstvu pravosuđa

minpravosudNa inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, u prostorijama Ministarstva pravosuđa održan je sastanak pravobraniteljice Višnje Ljubičić i ministra Ante Šprlje. Sastanak je održan u cilju nastavka dosadašnje suradnje vezane za zajednička područja rada te razmjene iskustava. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na problematiku nasilja u obitelji, težinu sankcija koje pravosuđe izriče počiniteljima/icama te na način vođenja statističkih podataka vezano uz kaznena djela i prekršaje iz područja nasilja u obitelji. Osvrnula se i na probleme vezano uz sankcioniranje partnerskog nasilja i provedbu psihosocijalnog tretmana pri čemu je naglašena i uloga Istanbulske konvencije za čiju ratifikaciju se Pravobraniteljica kontinuirano zalaže.

Opširnije...

Prvi ovogodišnji koordinacijski sastanak pravobraniteljskih institucija

sastanakppWEBOdržan je prvi ovogodišnji sastanak četiri pravobraniteljske institucije dogovoren Sporazumom o međuinstitucionalnoj suradnji. Na sastanku su sudjelovale pučka pravobraniteljica Lora Vidović, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak,  pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, a sastanku su nazočili/e i njihovi/e zamjenici/e i suradnici/e. Razmjenjene su informacije o aktivnostima svake pojedine institucije, zajednički su razmotreni pojedini slučajevi iz prakse, razgovaralo se o mogućnostima suradnje tijekom ove godine i aktivnostima vezano za zajednička izvješća prema UN i EU tijelima (CERD , ECRI i dr.).

Opširnije...

Pravobraniteljica izlagala na predstavljanju Tranzicijskog izvješća EBRD

EBRDPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na predstavljanju Tranzicijskog izvješća Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koje je predstavljeno u suradnji s HUP-om. Izvješće se bavi nejednakošću i potrebom ekonomske uključivosti te aspektima održivog rasta. U okviru teme "Strateško upravljanje ljudskim potencijalima: raznolikost i uključivost - primjeri dobre prakse" pravobraniteljica je govorila o dobroj praksi i iskustvima u provedbi EU projekata koji uključuju rodni aspekt u upravljanju ljudskim potencijalima trgovačkih društava.

Opširnije...

Održano predavanje na Policijskoj akademiji

policijska akademijaSavjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović održao je polaznicima/ama Specijalističkog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji predavanje pod nazivom: „Uloga Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u suzbijanju nasilja u obitelji“. Predavanje je održano u okviru dogovorene višegodišnje međuinstitucionalne suradnje Pravobraniteljice i Policijske akademije.

Opširnije...

Sudjelovanje u Radnoj skupini Ministarstva pravosuđa za procjenu potreba žrtava kaznenih djela

žrtve-zločinaRadna skupina osnovana je u okviru aktivnosti provedenih u 2016. godini u okviru projekta “Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela” koji provodi Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom i vladinim Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 

Institucija Pravobraniteljice aktivno je sudjelovala u svim do sada provedenim projektnim aktivnostima. Cilj projekta jest što kvalitetnije prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo odredbe Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela. Posebice odredbe članka 22. Direktive koje propisuju obvezu provođenja individualne procjene žrtava radi utvrđivanja posebnih potreba njihove zaštite te jačanje koordinacije službi koji dolaze u kontakt sa žrtvama, kao i razvijanje sustavne edukacije za djelatnike službi koje se bave žrtvama.

Opširnije...

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Medjunarodni dan lj pr 2Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je okrugli stol „Poštivanje prava i dostojanstva svakog pojedinca“. Na okruglom stolu izložene su teme: zaštita migranata u postupku vraćanja, rizici trgovanja ljudima među migrantima i izbjeglicama, zaštita u sustavu socijalne skrbi i dobre prakse integracije, podrške žrtvama trgovanja ljudima i tražiteljima međunarodne zaštite, kampanja poticanja na prijavljivanje zločina iz mržnje i govora mržnje (pokrenuta na web stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) te aktivnosti MUP-a u suzbijanju i prevenciji zločina iz mržnje.

Opširnije...

Sudjelovanje na stručnom skupu - Dijagnoza ljudskih prava u zdravstvenom sustavu

Ljudska prava i zdravlje za webUsusret Međunarodnom danu ljudskih prava, koji se diljem svijeta obilježava 10. prosinca, predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović sudjelovao je u uredu Pučke pravobraniteljice na stručnom skupu pod nazivom "Dijagnoza ljudskih prava u zdravstvenom sustavu – postignuća i izazovi". Uz ministra zdravstva, prof. dr. sc. Milana Kujundžića, predstavnika Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Stjepka Pleštine, saborske zastupnice, dr. med. Ines Strenje Linić,  na skupu su se okupili predstavnici institucija, ustanova i organizacija iz sustava zdravstvene zaštite u Hrvatskoj te predstavnici lokalne i regionalne samouprave, udruge pacijenata, institucija za zaštitu ljudskih prava i medija, pravobraniteljskih ureda.

Opširnije...

Sastanak s psihologinjom Ivom Žegurom

PRSiZeguraPravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se danas s mr. spec. kliničke psihologije Ivom Žegurom vezano za dogovore oko pripreme konferencije psihologa o ljudskim pravima koja bi se održaala u studenom 2017. u Zadru. Razgovaralo se o izlagačima/cama, temamama i ciljevima konferencije te je razmatran prijedlog da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova bude partnerica Programskom odboru u organizaciji konferencije.

Pravobraniteljica sudjelovala na WG Forumu "Žene na čelu obiteljskih poduzeća - rješavanje konflikata medijacijom"

wgforum 2911Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na WG Forumu "Žene na čelu obiteljskih poduzeća - rješavanje konflikata medijacijom" u organizaciji Wassermann grupe koja je osnovala WG Centar za mirenje. Pravobraniteljica je u svom izlaganju istaknula ulogu institucija, politika i strategija usmjerenih prema osnaživanju ženskog poduzetništva.

Opširnije...