Ostala

Dogovorena suradnja s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU

kohezijaBrosuraZajedno sa svojim savjetnicima, pravobraniteljica Višnja Ljubičić se sastala s Natalijom Šimunović, voditeljicom službe za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kako bi dogovorili detalje oko održavanja jednodnevnih edukacija iz područja ravnopravnosti spolova za koordinatore za antidiskriminaciju u tijelima državne uprave, zavodima, agencijama i dr. Cilj ovih edukacija jest izobrazba prijavitelja i korisnika Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” o provedbi horizontalnih načela unutar projekata – ravnopravnost spolova, održiv razvoj, jednake mogućnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Opširnije...

Sastanak uoči 4. konferencije "Život u dvije smjene"

SastanaksazupanomWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas u Rijeci sa županom Primorsko-goranske županije, Zlatkom Komadinom, i dogradonačelnikom Grada Rijeke, Markom Filipovićem. Sastanak je organiziran uoči Konferencije „Život u dvije smjene: pomirenje poslovnog i privatnog“, koju je Pravobraniteljica organizirala u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Rijekom u sklopu EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“. 

Opširnije...

Pravobraniteljica izlagala na 5. riječkom interdisciplinarnom kongresu - RIK

RIK poster Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu Filozofskog fakulteta u Rijeci da održi uvodno predavanje na 5. riječkom interdisciplinarnom kongresu – RIK, pod nazivom „Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji“. RIK je studentski kongres na kojem se ove godine od 2.-4.11. raspravlja o temama ljudskih prava i društvene pravednosti. Pravobraniteljica je studentima i studenticama predstavila ovlasti, osnove i područja postupanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u suzbijanju diskriminacije, upoznala ih s institucionalnim okvirom za provedbu politike ravnopravnosti spolova u RH, kao i zakonodavnim okvirom. Uslijedili su primjeri diskriminacije temeljem spola po područjima koja pravobraniteljica prati (položaj žena na tržištu rada, nasilje prema ženama, prava spolnih i rodnih manjina, obrazovanje, mediji, politička participacija), a posebno se osvrnula na rezultate istraživanja provedenog u sklopu EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ pod nazivom "Utjecaj rodne podjele obiteljskih obaveza i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena". Studenti i studentice su raspravom pokazali da su vrlo zainteresirani za temu ravnopravnosti spolova te su izlaganje našli poticajnim i motivirajućim za daljnju razmjenu stavova.

Opširnije...

Sastanak s dekanicom Filozofskog fakulteta u Rijeci

PRSidekanicaFFRijekaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas u Rijeci s dekanicom Filozofskog fakulteta, izv.prof.dr.sc. Ines Srdoč-Konestra uoči početka 5. riječkog interdisciplinarnog kongresa „Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji“. Razmijenile su informacije i iskustva vezano za edukacijske aktivnosti fakulteta i problematiku ravnopravnosti spolova u području obrazovanja, a pravobraniteljica je dekanicu upoznala s praksom institucije kao i aktualnim aktivnostima u okviru EU projekata, pogotovo rezultata istraživanja u okviru projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“.

Pravobraniteljica izlagala na konferenciji „Mame & klinci“

mameiklinciPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na konferenciji “Mame&klinci”, prvoj konferenciji namijenjena mamama, održanoj uz potporu Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović i pokroviteljstvo Grada Zagreba. Pravobraniteljica se u svom izlaganju osvrnula na socio-ekonomski položaj žena, pogotovo mladih žena, žena u reproduktivnoj dobi, trudnica i mladih majki na tržištu rada. Iznijela je rezultate istraživanja „Utjecaj ravnopravne podjele obiteljskih i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena“, koje je institucija Pravobraniteljice provela u sklopu EU projekta „„Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, kao i rezultate istraživanja koja je provela samostalno i/ili u suradnji s udrugom RODA o korištenju prava na stanku za dojenje te korištenju rodiljnih i roditeljskih dopusta od strane očeva.

Opširnije...

Sastanak s direktoricom GTF-a

CareerRocketPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je direktoricu GTF- Inicijative za održivi rast, Mary Ann Rukavina Cipetić koja joj je predstavila novi regionalni projekt pod nazivom Career Rocket: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training. Projekt nosi pet nevladinih organizacija iz Bugarske, Hrvatske, Grčke i Rumunjske, a projektnim aktivnostima nastojat će se pomoći djevojčicama i dječacima da se ne ograničavaju rodnim stereotipima u izboru zanimanja, poboljšati kapacitet nastavnika/ca da integriraju rodna pitanja u cjelokupni školski kurikul te poboljšati kapacitet škola za pružanje profesionalne orijentacije bez rodnih stereotipa. Razgovaralo se o mogućnostima suradnje u edukacijskim aktivnostima vezanima uz ravnopravnost spolova.

Stručni skup "Javnim politikama protiv energetskog siromaštva"

pupraPučka pravobraniteljica organizirala je stručni skup „Javnim politikama protiv energetskog siromaštva“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti koji se obilježava 17. listopada. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović istaknula je da energetsko siromaštvo obuhvaća osobe koje nemaju pristup modernim oblicima energije, poput električne energije ili plina, ali i one koje si ne mogu priuštiti nužnu količinu energije potrebne za osiguranje prihvatljivih uvjeta stanovanja; energetski su siromašna i ona kućanstva kojima, nakon što podmire troškove utrošene energije, ne ostaje dovoljno sredstava za zadovoljenje drugih životnih potreba. Predstavnici/e nadležnih tijela govorili su o javnim politikama, programima i aktivnostima kojima se bave povodom suzbijanja energetskog siromaštva u cilju zaštite najranjivijih građana/ki. 

Opširnije...

Sastanak u Inspektoratu rada

mrmsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec sastali su se s Ilijom Tadićem, ravnateljem Inspektorata rada, Gordanom Grizelj Portner, načelnicom Sektora za nadzor u području radnih odnosa, Marijom Zečević, voditeljicom Službe za nadzor radnih odnosa i Stanislavom Leovcem, pročelnikom Područnog ureda Zagreb.

Opširnije...

Okrugli stol "Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji"

22rujnaEUdomPovodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 22. rujna Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku danas je u Zagrebu organiziralo okrugli stol na temu „Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji“. Nazočnima se prigodnim govorom obratila ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nada Murganić koja je, između ostalog, najavila donošenje Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine na današnjoj sjednici Vlade RH.

Opširnije...

Sastanak s predsjednicom udruge „Djeca ljubavi“


20170918 153701Pravobraniteljica se sastala s Vesnom Gostom, predsjednicom udruge „Djeca ljubavi“ kako bi razmijenila iskustva vezana uz rad na nekolicini zajedničkih individualnih slučajeva, te kako bi se razmotrila potencijalna buduća suradnja u području tema od zajedničkih interesa. Gospođa Gosta predstavila je pravobraniteljici problem jedne stranke, a u kojem je postupala i Pravobraniteljica, da bi se na temelju konkretnog slučaja načelno raspravila problematika dinamike obiteljskog nasilja te (propusta kod) postupanja nadležnih institucija u navedenim predmetima. 

Opširnije...

Izrada novog NAP-a za suzbijanje trgovanja ljudima

traffickingU prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH održan je sastanak Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Sastanak je održan u cilju izrade prijedloga mjera iz područja koja se odnose na unaprjeđenje normativnog okvira, identifikaciju žrtava trgovanja ljudima, prikupljanje, praćenje i usklađivanje podataka o slučajevima trgovanja ljudima te načinima postupanja sa žrtvama kao i procesuiranje počinitelja, razvijanja mjera za prevenciju trgovanja ljudima, obrazovanje i osnaživanje tijela i timova za rad s žrtvama, koordinaciju i međunarodnu suradnju.

Opširnije...

Pučka pravobraniteljica predstavila rezultate istraživanja o diskriminaciji

Istraživanje PPDanas su u Zagrebu, u organizaciji Pučke pravobraniteljice, predstavljeni rezultati „Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije“, provedenog u okviru projekta „Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj“. Riječ je o istraživanju koje je treće takvo u nizu, nakon što ga je Pučka pravobraniteljica pod istim nazivom provela 2009. i 2012. godine. Ostvaren je reprezentativan uzorak na nacionalnoj razini.

Opširnije...

Održan okrugli stol o provedbi Kodeksa o postupanju u borbi protiv nezakonitog govora mržnje na Internetu

ULJPPNMDanas je u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH (dalje u tekstu: Ured), održan okrugli stol pod nazivom „Provedba Kodeksa o postupanju u borbi protiv nezakonitog govora mržnje na Internetu“.

Kodeks, objavljen 31. svibnja 2016., je svojevrstan ugovor sklopljen između Europske komisije i četiri velika IT poduzeća - Facebooka, Microsofta, Twittera i YouTubea - kojim se ona obvezuju da će nastojati spriječiti masovno širenje nezakonitoga govora mržnje na Internetu, odnosno na svojim internetskim platformama.

Opširnije...

Održana završna konferencija IPA 2012 projekta „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“

IPA projektDanas je u Kući Europe u Zagrebu održana završna konferencija IPA 2012 projekta „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“, kojeg je proveo Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s tvrtkama WYG savjetovanje d.o.o. i TECHED savjetodavne usluge d.o.o.

Opširnije...

Javna rasprava o Povelji o raznolikosti Hrvatska

poveljaoraznolikostiU organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj održana je javna rasprava o inicijativi za donošenje Povelje o raznolikosti Hrvatska. Uvodničarke, ravnateljica HR PSOR-a Mirjana Matešić i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter, predstavile su projekt donošenja Povelje za Republiku Hrvatsku i njezine pozitivne učinke u drugim državama članicama Europske unije, kao i zakonsku regulativu na kojoj je ista osnovana. Na tekstu Povelje radila je grupa stručnjaka/inja iz različitih državnih sektora, predstavnika/ica nevladinog i poslovnog sektora. Svrha Povelje je potaknuti kompanije da u svim područjima svoga djelovanja promiču politiku raznolikosti i jednakih mogućnosti, od postupka zapošljavanja i usavršavanja zaposlenika/ca sve do odabira klijenata i dobavljača.

Opširnije...