Predstavljanje rezultata projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela"

pravazrtavaU organizaciji Hrvatskog pravnog centra održana je javna prezentacija rezultata projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela - VICATIS“ usmjerenog na istraživanje i unapređenje ostvarivanja prava žrtava kako su definirana Direktivom 2012/29/EU. Projekt provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH, Službom za podršku žrtvama i svjedocima i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH te četiri nevladine organizacije iz Mađarske, Rumunjske i Slovenije.

Uvodno izlaganje o projektu i rezultatima empirijskog istraživanja održala je profesorica Elizabeta Ivičević Karas sa Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prezentaciju modula za multisektorski trening stručnjaka/kinja održali/e su docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zoran Burić, voditeljica odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Zagrebu, Ana Ergović Kuzmanović, te voditeljica projekta Ivana Eterović. Navedena prezentacija odnosila se na pitanje informiranja žrtava o njihovim pravima, upućivanje žrtava u sustav podrške i pristup žrtvama. Voditeljica projekta Ivana Eterović te Martina Bajto iz Ministarstva pravosuđa, Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima predstavile su i web stranicu nastalu u sklopu projekta te informativne materijale o pravima žrtava i dostupnoj podršci.

Na prezentaciji su sudjelovale savjetnice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Gordana Kovačević Gradinščak i Martina Krnić koje su kroz raspravu ukazale na važnost suradnje svih dionika u pružanju pomoći žrtvama. Naime u određenim slučajevima žrtve još uvijek nemaju povjerenje u sustav te oklijevaju sa prijavljivanjem nasilja, a prisutan je i strah od stigmatizacije i viktimizacije žrtava. Navedeno posebice dolazi do izražaja kod obiteljskog i seksualnog nasilja  kao oblike rodno uvjetovanog nasilja. Stoga je važno raditi na daljnjoj senzibilizaciji stručnjaka/kinja te razvijati rodno senzibilan pristup, a što Pravobraniteljica kontinuirano ukazuje, kako kroz rad na pojedinačnim predmetima tako i kroz svoje medijske nastupe.